Akú tvár by mal mať silný a sociálny štát? Mala by jeho ruka zasahovať do názorov, ktoré môžu odznieť a ktoré majú byť vylúčené z verejného priestoru? Mal by klásť dôraz na bezpečnosť a zbrojenie, alebo na sociálne programy, ktoré zabezpečia obyvateľom bezpečný priestor pre každodenný život a predvídateľnú budúcnosť?

“Stabilita a sociálna istota sú univerzálne ľudské potreby. Pre mňa ako sociologičku zbrojenie, zbrane a armáda nie sú kľúčovým znakom dobrého štátu. Pozerám sa na to, ako štát dokáže svojou nevtieravou sociálnou podporou, sociálnymi, zdravotnými a verejnými službami a podporou bývania umožniť ľuďom, aby žili v tejto krajine čo najslobodnejšie, aby nepadali na nos pod ťažkosťami každodenného života a mohli žiť s väčšou časovou perspektívou. Na Slovensku je oveľa zriedkavejšie žiť s optimistickým výhľadom, že viem, čo bude o pol roka, o rok, že mám sociálne istoty. Lebo štát neposkytuje stabilné služby a odnímanie bremien, ktoré sú zvlášť ťažké v niektorých životných fázach. Toto je pre mňa dôležitejšie než to, či má štát takú, alebo onakú armádu. Keď je tu otázka, kam dať peniaze z verejných zdrojov, určite by som uprednostnila zníženie výdavkov na zbrojenie a zvýšenie výdavkov na verejné služby, vrátane zdravotníctva a bývania,” komentuje sociologička Zuzana Kusá ambície niektorých strán zvyšovať výdavky na nákupy zbraní.

Upozorňuje aj na riziká, ktorými silný štát zasahuje do verejnej diskusie a do slobody prejavu. Podľa nej sú z verejnej diskusie vytláčané isté témy a pod pláštikom ochrany demokracie sa obmedzuje sloboda slova. “Sloboda myslenia, názoru a prejavu je jedna z najpodstatnejších, ktoré človek môže zažívať. Ešte pred desiatimi rokmi sloboda uvažovania a myslenia bola pre nás taká samozrejmá, ako slovo mier, ktoré sa už dávno nedáva do výskumov hodnotových orientácií, lebo bolo jasné, že každý povie, že je to dôležité. Rovnako ako sloboda prejavu. Odrazu máme skúsenosť, že slobodu prejavu, názoru a verejnej diskusie môžeme ľahko stratiť, takisto ako slovo mier nie je samozrejmé. Volanie po mieri je často dehonestované, obviňované z konšpiratívnych spojení.

"Práve preto by dnes ochrana slobody prejavu mala byť dôležitým kritériom, či je ten štát dotieravý, vtieravý, autoritársky, alebo nie,” dodáva v najnovšej epizóde relácie TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou sociologička Zuzana Kusá.