Sódovkový plyn, oxid uhličitý, CO2. V honbe za znižovaním jeho emisií v Európe robíme opatrenia, ktoré nám zvyšujú ceny energií, potravín a likvidujú priemysel. Vedci, ktorí si dovolia spochybniť teórie o klimatickej zmene, sa dostávajú na čierny zoznam.

Jedným z hlasných odporcov naratívu o oxide uhličitom, ako hlavnom probléme, ktorý spôsobuje prehrievanie planéty, je aj slovenský hydroekológ a špecialista na vodu v krajine Michal Kravčík. “Stále mám problém pochopiť, prečo sme z oxidu uhličitého urobili nepriateľa ľudstva. Uhlík je predsa základný stavebný kameň všetkých živých organizmov. Tak ako od vody a od slnka, náš život závisí aj od neho,” hovorí Michal Kravčík.

Vysvetľuje to na názornom príklade. “Na to, aby som vyprodukoval kilogram biomasy, vegetácie, potrebujem 563 litrov vody. Tá voda nám padá z nebies. Ale ak ju odkanalizujeme, lebo z nej máme blato, voda odtečie do kanála, do potoka, do rieky, do mora," objasňuje.

Ako upozorňuje: "Hovoríme, že voda je život, ale v praxi to nerealizujeme. Túto vodu posielame do mora. Z jedného domu je to sto kubíkov vody, v prepočte na biomasu 22 kilogramov. Na kilogram sušiny biomasy potrebujem 1,4 kilogrami CO2 ako zdroj. A ten máme v atmosfére. Ak začneme vysušovať krajinu, voda sa hromadí v mori a CO2 v atmosfére. Nie v biomase. Keď zo Slovenska odkanalizujem ročne 250 miliónov kubíkov vody, spôsobí to úbytok biomasy."

To má podľa neho dôsledky. "Biomasu, ktorá nám ubudne, potrebujú aj kravy, aj ovce, aj divo žijúca zver. Hovoriť o ekologickom dlhu, ktorý by sme skrátili, ak by sme nejedli hovädzie mäso, je absurdita. Toto je absolútne zlá úvaha a nelogická. Veď aj ak som vegetarián, potrebujem potraviny, ktoré k životu potrebujú fotosyntézu a oxid uhličitý,” hovorí Kravčík.

Dodáva, že ak by sme vrátili do krajiny stratenú vodu, viac vegetácie by spotrebovalo viac oxidu uhličitého, čím by sa vyvrátil argument, že CO2 spôsobuje zmenu klímy.

O živote na ekologický dlh, vybíjaní dobytka, o vode a vysušovaní planéty hovoril v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou hydroekológ Michal Kravčík.

Prečítajte si tiež: