“Úradnícka vláda deklarovala ako jednu zo svojich priorít zabezpečiť stabilizáciu základných výdavkov domácností a pomôcť najmä ohrozeným skupinám obyvateľstva. Doteraz neprijala žiadne zásadné  opatrenia na stabilizáciu a boj so zdražovaním a infláciou v rámci základných cien potravín, bývania, liekov, energií a telekomunikačných služieb pre žiadnu zo skupín Slovákov ohrozených chudobou,” konštatuje analytik Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík Martin Halás.

Cituje Radu pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá zverejnila, že príjmy do štátneho rozpočtu boli priamo spojené s vysokým rastom cien boli o 1,5 miliardy eur vyššie. “Zároveň v rámci minulého roka 2022 vláda na kompenzáciu vysokého rastu cien ako aj opatrení na riešenie pandémie nad rámec rozpočtovanej rezervy vynaložila zo štátneho rozpočtu iba 129 miliónov eur. Suma sumárum vláda a štát „zarobili“ na slovenských domácnostiach minulý rok 2022 až 1,4 miliardy eur,” vypočítal Halás, ktorý sa dlhodobo venuje analýzam v oblasti sociálnych služieb.

Úradníckej vláde zazlieva, že sa dostatočne nevenuje sociálnym témam.“Nehovorí sa vôbec o domácnostiach a sociálnej oblasti, ale vždy tam máme nejaké schválenie nákupu vojenskej techniky, ak sa hovorí, že ideme vynakladať dve percentá na obranu, nehovorí sa o oblasti sociálnych služieb. V priemere krajiny Európskej únie vynakladajú na sociálne služby dve percentá. My dlhodobo vynakladáme menej ako jedno percento. Ja by som očakával, že keď budeme hovoriť o dvoch percentách HDP, budeme sa baviť o pomoci chorým a seniorom v rámci sociálnych služieb a nielen o armáde,” komentuje analytik.

O tom, aka číselné parametre má chudoba na Slovensku hovoril Martin Halas v relaci TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou.