Pokiaľ ide o Nostradamove proroctvá, existujú dve skupiny ľudí: konšpirátori, ktorí si ich zväčša vysvetľujú po svojom, a racionálnejšie zmýšľajúci jedinci, skeptickí voči nadprirodzenu. Francúz Michel de Nostredame sa živil ako lekár a astrológ a vo voľnom čase veštil z hviezd. Svoje proroctvá spísal v roku 1555 do zbierky nazvanej, ako inak, Proroctvá. Kritici však tvrdia, že rýmované štvorveršia, do ktorých svoje „objavy“ zabalil, sú veľmi všeobecné, nehovoriac o tom, že Nostradamus ich zapísal veľmi komplikovane – v archaických frázach s prímesou cudzích jazykov.

Dobové médiá a tie, ktoré nasledovali v ďalších storočiach, ich tak nepochybne interpretovali po svojom, zveličili a upravili si svojim potrebám. To, čo sa dnes vydáva za pôvodné Nostradamove predpovede, teda vôbec nemusí byť to, čo samotný veštec v stredoveku zapísal na papier.

Nostradamove Proroctvá
Nostradamove Proroctvá
Zdroj: Getty Images

Napriek tomu však o Nostradamovi koluje množstvo legiend, ako napríklad, že ho pochovali postojačky alebo že pri prevoze jeho pozostatkov našli medailón, na ktorom bol vyrytý dátum otvorenia jeho hrobky. Taktiež sa o ňom traduje, že pokľakol pred františkánskym mníchom a nazval ho „Vaša Svätosť“ 50 rokov predtým, než sa z dotyčného duchovného stal pápež známy ako Sixtus V.

 

Ľudia, ktorí hľadajú „pravdu budúcnosti“, však dodnes Nostradama považujú za jasnovideckú autoritu, ktorá prevyšuje aj svetoznámu bulharskú vešticu Babu Vangu. Pozrime sa teda na to, čo Nostradamus údajne predpovedal na rok 2020 – tieto tvrdenia však berte s rezervou. Podobne ako ostatné veci týkajúce sa jeho života, aj nasledujúce riadky prešli od roku 1555 skutočne dlhú cestu. Nie je vylúčené, že sa na svojom „putovaní“ trochu – alebo aj viac – poprekrúcali a nafúkli.

Astrológ a údajný jasnovidec Nostradamus
Astrológ a údajný jasnovidec Nostradamus
Zdroj: Getty Images
Anketa
Veríte proroctvám, veštbám a predpovediam budúcnosti?
  • 47%
  • 35%
  • 18%

Čo Nostradamus vyveštil na rok 2020? Ako každý správny prorok, samé katastrofy!

Proroctvá slávneho veštca nájdete na ďalšej strane >>>