V ostatných dňoch mnohé z krajín pozastavili očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínou od AstraZeneca prípadne stopli použitie niektorej zo šarží. Stalo sa tak po hláseniach, ktoré sa týkali výskytu krvných zrazenín u očkovaných.

„Pozastavenie očkovania je vo všetkých prípadoch preventívnym krokom. Príčinná súvislosť medzi očkovaním a trombózou nebola preukázaná. Momentálne dostupné údaje nenasvedčujú tomu, že by zaznamenané prípady trombembólií priamo súviseli s očkovaním vakcínou AstraZeneca,“ informuje ŠÚKL na svojej stránke. Spresňuje, že prínos vakcíny aj naďalej prevyšuje všetky riziká, čo bolo potvrdené aj Európskou liekovou agentúrou (EMA), Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Medzinárodnou spoločnosťou pre trombózu a hemostázu. „Štátny ústav preto na základe všetkých dostupných dôkazov a takisto na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku, odporúča pokračovať v očkovaní touto vakcínou,“ konštatuje ŠÚKL.

Oslovili sme renomovaných lekárov s otázkou: "Ste za to, aby sa Slovensko pridalo ku krajinám, ktoré zastavili očkovanie vakcínou AstraZeneca?"

Čítajte TU, čo radí exminister zdravotníctva Rudolf Zajac ►►►►►