V siedmich mestských lokalitách tak bude počas jarného obdobia vysadených 89 stromov.

Mesto získalo podporu v rámci národného projektu Zelené obce Slovenska. "Cieľom projektu je realizovať opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí ako prvku zelenej infraštruktúry," píše sa na internetovej stránke mesta.

Vysádzať by sa mali pôvodné druhy, ako javor horský, javor mliečny, lipa malolistá, jaseň štíhly, hrab obyčajný, dub letný, čerešňa vtáčia a iné.

"Výsadbou drevín chceme prispieť k vytváraniu oblastí s vhodnou mikroklímou, biodiverzitou a zmierniť nepriaznivé dôsledky a vplyvy klimatických zmien," informuje mesto.