Mesto Hriňová predáva budovu bývalej školy v časti Krivec, spolu s priľahlými pozemkami. Objekt je už roky nevyužitý, pôvodne základná, neskôr materská škola sa stala prebytočnou po uznesení mestského zastupiteľstva ešte v roku 2011.

Ako pre TASR uviedol primátor Hriňovej Stanislav Horník, všeobecná hodnota predávaného majetku je podľa znalca 73.800 eur. Lehota na predkladanie ponúk na mestský úrad je do 15. marca 2018 do 13. hodiny.

Mesto s objektom školy predáva tiež priľahlé zastavané plochy a nádvoria a tiež ornú pôdu a záhrady vo výmere takmer 3500 m2.

"Chceme využiť príležitosť, ako tento inak zaujímavý objekt zachrániť a využiť na účel, ktorý je v súlade s územným plánom a potrebami mesta a jeho obyvateľov," doplnil primátor.