Skúseného vedca Filipa Rázgu a mladú mikrobiologičku Veroniku Némethovú prilákala na Slovensko práca vo významnej vedeckej inštitúcii. „Spájalo nás to, že sme mimo Slovenskej akadémie vied, ešte v čase, keď sme pôsobili v zahraničí, vymysleli vynález, ktorý má priamy vplyv na diagnostiku a liečbu onkologických pacientov," hovorí vedec Filip Rázga.

Veronika Némethová, ktorá bola v minulosti vyhlásená za TOP študentskú osobnosť Slovenska, vysvetlila, že novosť vynálezu, ktorý s Filipom vytvorili za desať rokov, z toho štyri roky na ňom pracovali v SAV, spočíva v tom, že potlačí vedľajšie účinky liekov na rakovinu. Protinádorové liečivo, ktoré je aktuálne v štádiu predklinických testov, má pôsobiť tak, že zasiahne rakovinové bunky a nezničí aj zdravé tkanivo. K pacientovi bude teda výrazne šetrnejšie.

Vedec F. Rázga v rámci programu SASPRO pod Slovenskou akadémiou vied dostal zelenú, aby svoj nápad ďalej overoval. „Roky ubiehali a tým, že práca bola dobrá, sa rozširoval aj náš tím," vysvetľuje. Čakali teda na potvrdenie patentu, o ktorý požiadali. To sa však nestalo. „Štyri roky sme pracovali a potom nás konfrontovali s tým, že vynález nie je náš, ale je ich!" hnevá sa F. Rázga, podľa ktorého však Ústav polymérov SAV, pre ktorý aj s Veronikou pracuje, neprispel k nápadu vynálezcovskou činnosťou. Spolu s Némethovou ho považujú za výsostne svoj vynález, na ktorý si sami zháňali financie z vysúťažených projektov.

Vedec Filip Rázga (39) a jeho spolupracovníčka molekulárna biologička Veronika Némethová (29) pracujú približne desať rokov na vynáleze, ktorý môže pomôcť v liečbe rakoviny.
Vedec Filip Rázga (39) a jeho spolupracovníčka molekulárna biologička Veronika Némethová (29) pracujú približne desať rokov na vynáleze, ktorý môže pomôcť v liečbe rakoviny.
Zdroj: David Duducz

Patentovanie vynálezu má pritom svoje zákonitosti a nie je lacnou záležitosťou. Poslednou fázou je prihlasovanie vynálezu v zahraničí. „Môže to stáť aj viac než stotisíc eur, závisí to od krajín, do ktorých chcete dať vynález patentovať," ozrejmil advokát Miroslav Ivanovič. Projekt pod vedením špičkového vedca, ktorý na pôde SAV pôsobí už len na päťpercentný úväzok, mal pre spory o patent nateraz dostať stopku.

„Oznámili, že nechcú ísť do medzinárodných fáz, ale na druhej strane to nechcú previesť na nich, aby si to mohli uplatniť," vysvetliť právnik F. Rázgu a V. Némethovej. Hrozí teda, že projekt s obrovským potenciálom, ktorý mohol pomôcť tisíckam pacientov, skončí v koši. „Tvrdia, že vynález je ich. My jednoznačne hovoríme, že vynález im nepatrí, nevedia o ňom nič. A teraz vydali pokyn to zničiť," zúfa vedec Filip Rázga. Dvojica sa však zhoduje v tom, že ak by sa normálne dohodli, spoluprácu so SAV nezavrhnú. Dôležité pre nich je, aby ich tvrdá práca na výskume nevyšla nazmar.

„Okresný súd v Banskej Bystrici vydal neodkladné opatrenie, v rámci ktorého sa na základe relevantných dôkazov uzniesol, že existujú vážne pochybnosti, že Ústav polymérov SAV nemá vlastnícke práva inventorov k vynálezu a zakázal akúkoľvek manipuláciu s vynálezom," uzavrel advokát Ivanovič.

O vyjadrenie sme požiadali aj Slovenskú akadémiu vied. „Oznámenie o uplatnení práva na riešenie vynálezu bolo v rámci platnej slovenskej legislatívy o duševnom vlastníctve," uviedli zástupcovia SAV. Tvrdia, že v čase, keď Filip Rázga o záležitosti upovedomil zamestnávateľa, nebolo žiadnych pochybností, že je to zamestnanecký patent.