V apríli tohto roka uplynulo 25 rokov jeho pobytu za mrežami a od tej chvíle môže kedykoľvek požiadať o podmienečné prepustenie. Zatiaľ tak neurobil. Už niekoľko mesiacov je v leopoldovskej väznici zaradený do národného projektu Šanca na návrat. Jeho cieľom je po návrate z výkonu trestu "znížiť riziká sociálneho vylúčenia väzňov, zvýšiť ich šancu nájsť si prácu, znížiť riziko spáchania trestnej činnosti a zaradiť sa do života tak, aby sa vyhli možným krízovým situáciám.”

Keď prelomil pred šiestimi rokmi mlčanie, policajti znova dali na neho vypracovať znalecký posudok. Najprv ich namietal, lebo si myslel, že budú voči nemu zaujatí. V hlavnom procese s ním totiž vypracovali dvaja psychiatri 50-stranový posudok bez toho, aby sa s ním čo i len 5 minút rozprávali. Nakoniec však súhlasil. Traja znalci ho rok a pol skúmali a zisťovali, či je možná u neho náprava.

Posudky na M. Černáka vypracovali psychiatri Ivan André a Ľubomíra Izáková a psychológ Dušan Kešický. Hodiny sa s ním rozprávali, dávali mu vypracovávať rôzne testy, študovali všetky jeho trestné spisy:

Čo zistili o M. Černákovi skúsení psychiatri a psychológ? Čítajte v GALÉRII >>>

Psychológ Dušan Kešický napríklad v posudku v časti posúdenia formovania spoločensky akceptovateľnej hodnotovej orientácie M. Černáka píše, že “motívom konania odsúdeného nie je pomsta osobám žijúcim na slobode, ktoré doteraz neboli potrestané, ale práve naopak, snahou je odstránenie nevyjasnených okolností.”

O ďalších podrobnostiach z posudku čítajte v GALÉRII >>>

Prečítajte si tiež: