Miesto hodín slovenského jazyka, matematiky či biológie sa priučili zručnostiam šéfkuchára. Zážitkové vzdelávanie ocenili nielen študenti, ale aj prednášajúci odborníci.