Študentský ombudsman je neutrálny a dôverný konzultant, ktorý môže študentov Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda (FSV UCM v Trnave) usmerniť pri otázkach súvisiacich so štúdiom, študijnými záležitosťami, ale im aj pomôcť pri riešení konfliktov či sťažností. Taktiež študentský ombudsman pomáha pri uplatňovaní zásad rovnosti a začlenenia, ochrany dôstojnosti a rešpektovania a starostlivosti o práva študentov. Aby sa zabezpečila neutralita a nezávislosť tejto funkcie, študentský ombudsman podlieha priamo dekanovi fakulty. Poslaním študentského ombudsmana je umožniť študentom FSV UCM v Trnave prekonať spory, konflikty a bariéry, ktoré stoja v ceste dosiahnutiu ich vysokoškolských cieľov.

Ilustračné foto
Zdroj: Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

„Je dôležité, aby sa študenti mali na koho obrátiť v prípadoch, keď sú v ťažkej situácii, majú pred sebou neľahké rozhodnutie alebo zažijú nevhodnú situáciu počas svojho univerzitného života. Preto som zriadil tento post ako mediátora medzi fakultou a študentmi,“ uviedol dekan fakulty Peter Horváth.

Ak študentský ombudsman zistí, že konkrétny prípad či postup nie je v súlade s platnou legislatívou alebo že môže byť narušené riadne fungovanie fakulty, podnikne všetky potrebné kroky na vyriešenie problému. Študentský ombudsman však nemá žiadnu právomoc v otázkach študentských skúšok alebo hodnotenia.

"Táto pozícia je cesta, ktorá pomôže študentom lepšie porozumieť procesom a postupom, ktoré na fakulte fungujú. Bude veľmi nápomocné, keď niekto prevedie študentov ich možnosťami a bude ich hlasom v riešení krízových alebo konfliktných situáciách" hovorí Karin Lepetová, predsedníčka Študentskej rady UCM.

Erik Urc
Zdroj: Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Prvým študentským ombudsmanom sa stal denný doktorand  Erik Urc, ktorý bol v čase vymenovania predsedom študentskej časti fakultného akademického senátu. Výkon funkcie študentského ombudsmana začal 1. októbra 2022, pričom za dva týždne svojho fungovania už stihol vyriešiť niekoľko sťažností. Študenti ho môžu kontaktovať prostredníctvom mailu alebo ho zastihnúť v kancelárii. Študenti, ktorí kontaktujú ombudsmana, majú právo na anonymitu.

„Študenti sa na mňa môžu obracať so svojimi problémami ohľadne štúdia, alebo v prípade ak si myslia, že sú porušené ich práva počas štúdia. Nie každý má odvahu ísť so svojím problémom či sťažnosťou priamo na vedenie fakulty a preto môžu v danej veci kontaktovať mňa,“ hovorí Erik Urc.

Kontakt na študentského ombudsmana – [email protected]

Web: https://fsvucm.sk/studentsky-ombudsman/

Ilustračné foto
Zdroj: Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave