Klimatológ Jozef Pecho nám v rozhovore porozprával napríklad aj o tom, aký následok má byť len jednostupňové zvýšenie globálnej teploty, ktorého sme už svedkami, čo môže spôsobiť topiaci sa perfmafrost a tiež načrtol, koľko času do zvrátenia katastrofy nám zhruba zostáva.

Anketa
Aký máte názor na klimatické zmeny a globálne otepľovanie?
  • 87%
  • 10%
  • 3%

Tento článok si môžete prečítať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.

„Sucho a nedostatok vody bude už v nasledujúcich rokoch veľkou témou mnohých Slovákov, a je to fenomén, ktorý so zmenou klímy súvisí asi najviac.“
Jozef Pecho

Klimatické zmeny a globálne otepľovanie prídu mnohým ľuďom stále len ako veľký strašiak a nie reálna hrozba. Čo by ste takýmto osobám odkázali?

– Pred dôsledkami zmeny klímy vedci, a najmä klimatológovia, varujú už celé desaťročia. Vývoj v súčasnosti navyše ukazuje, že predpoklady vedcov sa v mnohých smeroch splnili, ba dokonca v niektorých ukazovateľoch zmena klímy postupuje ešte rýchlejšie než sa predpokladalo. Dnes sú prejavy zmeny klímy v mnohých oblastiach sveta už natoľko viditeľné, že koniec koncov už nie je ani čo vysvetľovať. Ako keby sa zmena klímy stala [samo]vysvetľujúcim fenoménom. A tým, ktorí tomu stále neveria alebo realitu zmeny klímy a jej dôsledkov popierajú, možno odkázať len jediné: „Otvorte už konečne oči.“ Čím rýchlejšie situáciu pochopíme a vydáme sa na cestu „nápravy“, tým máme v budúcnosti vyššiu šancu nielen nebezpečnú mieru otepľovania zvrátiť (aby nedosiahla kritickú hodnotu, ktorej by sme sa už nevedeli prispôsobiť), ale predísť aj najhorším dôsledkom.

Ako by ste takýmto ľuďom polopate vysvetlili, aká vážna je situácia?

– To, že situácia je už skutočne veľmi vážna, sa dá veľmi jasne dokumentovať a vysvetliť na príkladoch stále častejších a nebezpečnejších extrémov počasia v rôznych častiach sveta. Tropické cyklóny sú dnes o 10-20 % intenzívnejšie ako v minulosti, prinášajú čoraz väčšia škody a doložiť to dnes už vedia aj veľké globálne poisťovne a zaisťovne, ktoré musia z roka na rok likvidovať stále viac poistných pohľadávok. Globálne suchozemské, ale aj morské ekosystémy doslova kolabujú, a nie je to len o výsledku nášho civilizačného tlaku (v dôsledku exploatácie zdrojov), ale aj rýchlo sa meniacich klimatických podmienok.

Problémom číslo 1 bude napríklad pre Slovensko sucho a nedostatok vody, najmä počas jarného a letného obdobia, hovorí Pecho.
Problémom číslo 1 bude napríklad pre Slovensko sucho a nedostatok vody, najmä počas jarného a letného obdobia, hovorí Pecho.
Zdroj: Facebook

Väčší teplotný stres, stres v dôsledku nedostatku vody spôsobujú, že živočíšne druhy rýchlo migrujú do miest (väčšinou ďalej od rovníka), kde môžu ešte prežívať. Veľkým problémom zmeny klímy sa stáva voda a jej nedostatok, a to nielen pre prírodné spoločenstvá, ale aj pre človeka. Sucho sa pomerne rýchlo zakráda aj do strednej Európy, a máme s ním čoraz častejšie problémy aj na Slovensku, najmä v poľnohospodársky produkčných oblastiach. Sucho a nedostatok vody bude už v nasledujúcich rokoch veľkou témou mnohých Slovákov, a je to fenomén, ktorý so zmenou klímy súvisí asi najviac.

„Situácia po roku 2050 bude pravdepodobne mimoriadne vážna aj v Európe.“
Jozef Pecho

Aký hoax, nezmysel alebo podobná myšlienka týkajúca sa klimatických zmien Vás dokáže, ako odborníka, nahnevať? Aké najčastejšie fámy kolujú o tejto problematike?

– Asi najviac ma dokáže nahnevať to, keď niekto tvrdí, že klimatológovia celé dni nerobia nič iné ako to, že vyrábajú a úmyselne menia svoje údaje a výsledky len pre to, aby dokázali, že zmena klímy je realita a je to problém, ktorým sa treba zaoberať (aby dostali vedecké granty a projekty). Pochopiteľne, je to nezmysel. Okrem klimatológov, ktorí majú údaje z atmosféry, sú tu aj iní vedci, najmä oceánografi, glaciológovia, geológovia, ekológovia a mnohí ďalší, ktorí nezávisle od údajov meteorologických dokážu na svojich údajoch ukázať celkom jednoznačne, že zmena klímy sa už zásadne prejavuje aj v iných monitorovaných geosférach.

Ubúdajú ľadovce, mení sa morské prúdenia, hynú tropické koraly, globálny hydrologický cyklus sa stále viac extremalizuje ... toto všetko sú signály meniacej sa globálnej klímy. Hoaxov, neprávd alebo poloprávd je dnes o zmene klímy viac ako dosť, a najlepšie sú zhromaždené na stránke austrálskeho klimatológa Johna Cooka, Sceptical Science. Asi najčastejšie mýty, s ktorými sa možno stretnúť, sú tie, ktoré tvrdia, že hlavnou príčinou súčasného otepľovania je slnečná aktivita alebo to, že veď predsa aj v minulosti dochádzalo k veľkým a rýchlym otepľovaniam.

Pokračovanie nájdete na ďalšej strane >>>