Na prelome 19. a 20. storočia patrila prostitúcia k veľmi dôležitému zamestnaniu. Značí o tom aj fakt, že v tomto období boli mestá plné ,,veselých domov“ , kde sa ponúkali služby rôzneho typu. Za prvej republiky bola hlavným centrom diania najmä Praha. V tomuto období sa v hlavnom meste nachádzalo údajne až 60 podnikov, kde ste si za príplatok mohli užiť.

Fotografie histórie prostitúcie nájdete v galérii »

Medzi najvyhlásenejšie luxusné pražské domy radosti patril básnikmi a spisovateľmi navštevovaný pražský salón Emanuela Kauckého na Platnérskej ulici č. 125 a salón U Goldschmiedov v uličke Kamzíkovej v Prahe. V tej sa už od stredoveku stretávalo veľké množstvo povestných žien.

Prostitúcia patrí všeobecne k jednému z najstarších remesiel. Dnes má však inú tvár, ako to bolo kedysi. V minulosti totiž prostitútky patrili k ženám, ktoré boli v spoločnosti veľmi významné a rešpektované. Okrem iného boli veľkou inšpiráciou pre známych umelcov.
Zdroj: gettyimages

Spisovatelia a umelci sem nechodili iba za zábavou. Príbehy nevestincov a ich pracovníčok ich inšpirovali. Na túto tému vzniklo množstvo poviedok a divadelných hier, ktoré boli nezriedka tvorené priamo za dverami prenajímaných izieb. Dnes je z podniku reštaurácia U Červeného páva, kde nájdeme okrem iného aj originálne pianíno, na ktorom pri svojich častých návštevách skladal Gustav Mahler.

V slávnych nevestincoch bolo možné naraziť na slávnych politikov toho času, skladateľov, spisovateľov či básnikov. Všetci tu hľadali potechu aj inšpiráciu. Do vychýrených podnikov zavítali skladateľ Gustav Mahler, spisovatelia Egon Erwin Kisch, Franz Kafka, Ján Neruda či arcivojvoda Ferdinand d´Este, železný kancelár Otto von Bismarck a ďalšie známe osobnosti.

Medzi najvplyvnejšie prostitútky patrila špiónka Mata Hari. Jej meno patrí dnes už ku kultovým.
Zdroj: Profimedia

Na začiatku dvadsiateho storočia bola prostitúcia považovaná za bežnú živnosť. Neviestky museli dodržiavať iba niekoľko základných pravidiel. Na zamedzenie výskytu pohlavných chorôb si každá sexuálna služobnica musela viesť zdravotnú knižku a dochádzať na pravidelné kontroly k lekárovi. Kontrolovali ich úradníci aj žandári.

Anketa
Vedeli ste, že Praha patrila k centrám prostitúcie v minulom storočí?

Ďalšou trochu prekvapivou zásadou bol zákaz výrazného líčenia a hlasného pokrikovania na zákazníkov vonku na ulici. Charakteristická bola pre prostitútky hojdavá chôdza a točenie kabelkou, ktoré poznáme z filmov, čím na seba chceli upozorniť a prilákať zákazníkov.