Na dnešnej schôdzi parlamentu, sa bude prejednávať váš návrh zákona o interrupciách, ktorý bude upravovať jeho súčasnú podobu. Čo je pre vás v rámci návrhu kľúčové?​

- Nie je to novela len zákona z roku 86, ale komplexu zákonov. Budeme novelizovať až 6 alebo 7 zákonov, medzi ktoré patrí aj zákon o umelom prerušení tehotenstva. Nie je to problém týkajúci sa len tohto zákona. Vidíme problém skôr v motívoch žien, v tom, prečo chcú tehotenstvo ukončiť. Nemáme štatistiky dôvodov, ale na základe poučení z iných krajín, vieme povedať, že ženy chodia na umelé prerušenie tehotenstva z ekonomických a sociálnych dôvodov. Tieto problémy, ktoré sú finančné, sociálne, ale aj zdravotné sa týmito novelami snažíme riešiť.​

Stále platí, že nepôjde o zákaz interrupcií?​

- Určite nie. Zákonné oprávnenia žien, ktoré je ukotvené v zákone z 86. roku, nebudú dotknuté a nebudú ani iné podmienky, ktoré by komplikovali umožnenie ukončenia tehotenstva. Ženy nekriminalizujeme a ani sa nedotýkame podstaty zákona z roku 1986.​

Spomínali ste, že žena, ktorá chce podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva, napríklad pre poškodenie plodu, bude musieť navštíviť dvoch špecialistov. Nie je to zásah do je práv?​

- Skôr tej žene dávame možnosť, že jej zdravotná poisťovňa uhradí aj stanovisko druhého lekára. Som aj lekárka a viem, koľko vyšetrení na začiatku tehotenstva je falošne pozitívnych. Často sú pozitívne u žien, ktoré sú vo vyššom veku, ale dieťa je zdravé.

Nechceme, aby sa partneri boli nútení rozhodovať na základe jedného vyšetrenia, ktoré nemusí byť pravdivé. Zároveň aj veda pokročila a máme okrem vyšetrení z krvi aj sonografické vyšetrenia, ktoré dokážu lepšie identifikovať prípadný problém. Problémom je z môjho pohľadu aj skutočnosť, že pomáhať  ženám je drahšie a zaberie to viac času než zákrok, ktorý stojí pár stoviek eur.​

ANNA ZÁBORSKÁ nedávno oznámila na sociálnej sieti, že jej cieľom je Slovensko bez interrupcií. Ani zmienka o tom, ako chce pomáhať ženám, ktoré sa ocitnú v zlej ekonomickej či sociálnej situácii.
Zdroj: Archív NMH

Stále pôjde o možnosť a nie nariadenie druhého lekárskeho názoru?​

- Vy máte vždy možnosť na reverz odmietnuť akékoľvek vyšetrenie a nikto vás do toho nemôže nútiť. Budeme o tom ešte komunikovať s odborníkmi, ale sme ochotní pripustiť možnosť odmietnuť druhé vyšetrenie na reverz.​

Vaša rétorika ohľadom interrupčného zákona bola na začiatku podstatne tvrdšia. Čo vás primälo zľaviť z vašich nárokov? ​

- Ja som zo svojich nárokov a cieľov nezľavila, ani zo svojej vízie. Myslím si, že každý ľudský tvor by mal mať rovnaké práva. Mal by mať právo na život a som za rovnoprávnosť nenarodených aj narodených detí. Od toho som neupustila, ale zároveň vidím, že ísť len tou cestou sprísnenia a zákazu v súčasnosti vedie do slepej uličky. Medzitým idú na potrat ženy, ktorým by sa dalo pomôcť. Preto je naším cieľom práve podať týmto ženám pomocnú ruku.​

Súhlasíte s tým, že každá žena má právo sa slobodne rozhodnúť?​

- Nechcem o tomto diskutovať, pretože to sú aj právne otázky. Myslím si, že právo na život je v prvom rade právna otázka a na život má právo každý. Mohli by sme hovoriť o tom, či je právo na život väčšie ako právo na súkromie alebo právo na slobodné rozhodnutie ženy. Nechcem zachádzať do týchto debát, pretože v nich len ťažko nájdeme spoločnú reč. Hoci možno raz ju nájdeme, ale nie v tejto chvíli. Preto som sa rozhodla ísť cestou podpory a pomoci.​

Vieme, že určité názory predkladá aj opozícia a ide o zákazy. Myslíte, že by ste v tomto prípade zahlasovali s opozíciou, hoci predkladáte svoj návrh?​

- Ani v jednom nie je absolútny zákaz.​

Bežnej žene by to odobralo možnosť sa rozhodnúť, ak by nemala zdravotný problém, alebo nebola znásilnená...​

- To, aký zákon kto predloží, je jeho osobná vec...​

Ja sa pýtam, či by ste hlasovali za ten obmedzujúcejší variant....​

- Určite nie, namiesto nášho návrhu. O tom, či zahlasujeme aj za iné návrhy, bude ešte diskusia aj na poslaneckom klube. Ak si zoberieme návrh Kuffovcov, tak ten je úplne totožný s tým, ktorý minulý rok predkladal Marek Krajčí (v súčasnosti minister zdravotníctva, pozn. red.). Ten zákon neprešiel o jeden hlas a je tak isto založený na pomoci ženám, informovanom súhlase, utajenom pôrode atď.​

Rozhovor pokračuje na ďalšej strane...