Niekoľkí jednotlivci, ktorí verili, že tam budú môcť nejakým spôsobom fungovať a relaxovať, veľmi skoro pochopili, že to nie je možné.

Predať? Prenajať?

Krik, hluk, bitky, neporiadok, odpadky, smrad a hlavne krádeže toho, čo sa na záhonoch, v skleníkoch a na stromoch urodilo, ich napokon presvedčili, že je lepšie odísť a nehnuteľnosť buď predať za smiešnu cenu, alebo ju "prenajať" za minimálne nájomné rodinám, z ktorých mnohé privandrovali do Košíc ani nevedno odkiaľ.

Viac fotografií nájdete v galérii >>>

Košickí radní o dlhodobom probléme nelegálnych osídlení vedia, podľa slov vedúcej oddelenia sociálnych vecí magistrátu mesta Košice Evy Dudovej, neexistuje však okamžité riešenie. Mesto dlhodobo vykonáva v týchto lokalitách cielenú terénnu sociálnu prácu a individuálne (v rámci svojich možností a samozrejme aj možností rodiny) pomáha riešiť aj bývanie rodín žijúcich v lokalitách.

Štatistika košickej radnice o jednotlivých osadách čo do počtu rodín, obyvateľov, z toho koľko je z nich nezaopatrených detí je desivá.
Zdroj: archív mesta

"S cieľom postupného ukončovania bezdomovectva a riešenia problémov nelegálnych osídlení schválilo mestské zastupiteľstvo v minulom roku „Koncepciu postupného ukončovania bezdomovectva a riešenia nelegálnych osídlení na území mesta Košice 2022 – 2030“, ktorej súčasťou je aj strategická a realizačná časť, vrátane návrhu na realizáciu celého spektra aktivít – od terénnej sociálnej práce, práce s rodinou, až po budovanie pobytových sociálnych služieb a zvyšovanie počtu sociálnych bytov," vysvetľuje šéfka odboru.

Počet osád rastie

Na území mesta podľa údajov z magistrátu existuje 14 nelegálnych osídlení. "Je nevyhnuté posilniť a zintenzívniť terénnu sociálnu prácu zameranú na prípravu rodín na samostatné bývanie. Tento proces musí prebiehať v spolupráci s mestskými časťami, na území ktorých sa osídlenia nachádzajú, s profesionálnymi neverejnými inštitúciami a samozrejme aj s ÚPSVaR. V rámci stratégie postupného ukončovania bezdomovectva a riešenia nelegálnych osídlení postupne rekonštruujeme nevyužívané a neobývateľné byty, ktoré vraciame do systému prostredníctvom projektu Housing First, alebo prestupného bývania." Mestu sa tak podarilo od roku 2019 dať do užívania celkom 37 mestských bytov. Ďalšie byty postupne pripravujú na rekonštrukciu. Na tento rok existujú vypracované projekty na opravu ďalších 14 bytov.

Čítajte TU o "úžasnom" pohľade pri ceste v smere od/do Rožňavy >>>