Prorektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovník Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ a prezident Slovenskej spoločnosti infektológov prof. Pavol Jarčuška je v týchto dňoch v nemocnici pri svojich pacientoch od rána do noci. Aj preto má takmer všetko, čo súvisí s ochorením COVID-19, podrobne zmapované. Hovorí, že napriek celosvetovo dramatickej situácii sme relatívne úspešní v boji s koronavírusom, najmä v tlmení epidémie.  

O koronavíruse rozpráva každý. Laická verejnosť však často nevie presnú definíciu, čo to vlastne je?

- Je to bežný vírus, ktorý sa rokmi zmenil. Šíri sa veľmi intenzívne populáciou a má oveľa ťažší priebeh, ako mával v minulosti. On takto zmutoval trikrát v histórii, vznikol SARS, MERS a COVID-19. Je potrebné povedať, že má niektoré črty, veľmi podobné s chrípkou, ale je oveľa agresívnejší, najmä v skupine starších a zraniteľnejších ľudí, kde je vysoká úmrtnosť.

Je známy spôsob prenosu nákazy?

- Je to nepriamy prenos, keď sa aerosol nachádza na predmetoch okolo nás - napríklad na madlách v MHD, nákupných vozíkoch, košíkoch a podobne. Potom si ním môžeme kontaminovať ústnu dutinu, oči alebo nosohltan.

Na vakcíne sa stále ešte len pracuje, ako teda vyzerá liečba pacientov?

- Máme nejaké lieky, ale tým, že je to nový vírus, tie lieky účinkujú len čiastočne. Sú k dispozícii najdostupnejšie lieky ako antiviritiká, lieky na tlmenie horúčky atď. Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá pre liečbu pacientov, ktorí sú vo veľmi ťažkom, ba povedal by som až kritickom stave, je liekom prvej voľby kvalitná ventilácia, akou je špičkový ventilátor, ktorý vznikol vďaka výskumu vedcov z Košíc.

Ako osobne hodnotíte tento nový prístroj?

- Je nádejou na lepšie prežívanie pacientov. Samozrejme, nebol ešte nejako dramaticky testovaný v prípade pacientov infikovaných COVID-19, čiže musíme získať aj dáta, či to, čo teoreticky funguje u iných diagnóz, funguje aj u pacientov s koronavírusom. Musím povedať, že oproti ostatným krajinám máme jednu obrovskú výhodu a, prosím, nezahoďme ju! Máme ešte čas pripraviť sa na to najhoršie, čo nám koronavírus prinesie. A jedným z prostriedkov prípravy je mať dostatok týchto špičkových ventilátorov.

Sú namieste obavy z budúcnosti kvôli počtu nakazených ľudí?

- Nemám síce sklenenú guľu na veštenie, ale ten počet pacientov bude narastať. Pevne však verím, že tú epidémiu dostaneme pod kontrolu. Vo všeobecnosti platí, že čím menej pacientov je nakazených, tak tým je nižší výskyt závažných priebehov ochorenia a výskyt pacientov na JIS-kách, na umelej pľúcnej ventilácii a samozrejme, že tým je nižšia aj úmrtnosť, ktorú zatiaľ máme na slovenskú dobrú.

Ste zástancom blackoutu?

- Úplný blackout nie je optimálny. Skôr by boli potrebné také opatrenia, ktoré kontrolujú a postihujú to, čo sa odporúča a nedodržiava. Je predsa nemysliteľné, že idete okolo stavenísk a tam sú ľudia bez masiek, stoja meter od seba, pritom pracovali v Británii a akurát sa vrátili domov. Toto sú tie obrovské rizika, ktoré je potrebné sledovať, nie myšlienku odstrihnutia krajiny.

Môžete prezradiť, ako sa vy osobne chránite pred nákazou?

- Môj recept asi nebude najlepší, keďže som od rána do večera v práci. Mám síce kvalitný respirátor, štít a ochranný odev, ale určite nezabúdam na zodpovednosť. Na tú by sme mali pamätať všetci. Rovnako aj na obmedzenie sociálnych kontaktov na minimum, na nosenie rúšok. To, našťastie, až na malé výnimky, robíme. Poprípade si vziať aj rukavice, dôležité je umývať si ruky. A čo je podľa mňa najdôležitejšie, je naše správanie k najzraniteľnejšej skupine - k seniorom. Platí, nedávať im na starosť deti, nenavštevovať ich, lebo naozaj nikdy neviem, či nie som infikovaný ochorením.

Sú podľa vás ľudia u nás disciplinovaní?

- Keď som išiel minule do práce, videl som, ako v záhrade vysýpali zeminu z tatrovky. Na malej ploche tam bolo asi dvadsať ľudí, tesne vedľa seba rozhrabávali zeminu, rúško nemal ani jeden z nich. Toto sú presne tie rizikové faktory, o ktorých je treba hovoriť a musíme si ich všímať. Je to rovnako nebezpečné pre šírenie epidémie ako napríklad hospodárska kriminalita pre ekonomiku. Musím povedať, že to, ako bude epidémia vyzerať, máme vo svojich rukách. Tým, že budeme nosiť rúška, dodržiavať rozostupy, obmedzíme všetky aktivity na minimálnu možnú mieru. Keď sa pýtali šéfa svetovej zdravotníckej organizácie, čo porazí koronavírus, spomenul tri veci: disciplínu a rázne prijaté opatrenia, správnu a včasnú liečbu a vedu. 

Viac foto TU

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom!

Anketa
Ste disciplinovaní? Nosíte rúška, nechodíte zbytočne von, neposedávate s kamarátmi?
  • 82%
  • 2%
  • 1%
  • 4%
  • 10%
  • 1%

Mohlo by vás zaujímať: