Primátor v úvode konštatoval, že nebýva síce zvykom verejne reagovať štatutárom samosprávy na programové vysielanie akéhokoľvek média, ale v tomto prípade urobil výnimku a obracia sa na Marcela Gregu s otvoreným listom, ktorého zámerom nie je hodnotiť prácu jednotlivcov ani posudzovať ich vlastnú televíznu tvorbu, len vyjadriť názor na niečo, čo významne (v negatívnom  zmysle slova) zasiahlo do bežného života  mesta a čo zohľadňuje prevládajúci názor Trebišovčanov. 

"Skutočný obraz"

"Dlhodobo avizovaný projekt televízie JOJ – seriál Iveta – bol hneď od úvodu kampane prezentovaný a spájaný (zrejme účelovo) aj s mestom Trebišov, odkiaľ pochádza hlavná protagonistka, pričom už od prvej časti sa snaží navodiť jeho „skutočný“ obraz. I keď si uvedomujem, že umelecké stvárnenie je autorským vyjadrením vlastného pohľadu, je zvláštne, že ho autor nesituuje do oblasti, kde našiel inšpiráciu, (miesto, odkiaľ pochádza jeho niekdajšia partnerka) alebo do tzv. anonymného mesta (obce), ako tomu bolo v prípade populárneho seriálu Horná Dolná," uvádza sa v úvode otvoreného listu.

Hlavnú postavu televízneho seriálu Iveta hrá Alžbeta Ferencová.
Zdroj: EMIL VAŠKO

"Plne rozumiem tzv. prvoplánovým autorom a režisérom, že dnes už nie je obdobie, keď máme zaujať, osloviť a potešiť svoje publikum inteligentným humorom. Avšak použiť hulvátstvo niektorých vyjadrení a vulgarizmov, zámerné prekresľovanie reality až dehonestáciu niektorých sociálnych skupín obyvateľstva (alkoholizmus školákov, zosmiešňovanie náboženského života, „jednoduchosť a prízemnosť“ vyjadrovania ‚tu žijúcich’ ľudí) spojenú so zosmiešňovaním kvality života na „východe“ na dosiahnutie humorného efektu je v skutočnosti len ukážkou totálneho úpadku kvality niektorých televíznych programov. Je zaujímavé, že na vykreslenie ‚autenticity’ prostredia sa využilo účinkovanie hercov, ktorých vyjadrovanie má poriadne ďaleko od tunajšieho nárečia a na predstavenie mesta sekvencia 3 - 4 zámerne vybratých krátkych záberov v úvodnej znelke. Ako sa hovorí proti gustu žiaden dišputát, ale znehodnotiť prácu a život mnohých tu žijúcich obyvateľov a ich predkov svojským podaním seriálu (predovšetkým prezentáciou obyvateľov a prostredia, v ktorom žijú), hraničí s ich hanobením a vytvára veľmi negatívny obraz, čo je v súčasnosti, keď sa citlivo posudzuje akékoľvek vyjadrenie na verejnosti, v školách či médiách na adresu rôznych skupín obyvateľstva krajne neprípustné," dôvodí prvý muž mesta.

POKRAČOVANIE LISTU NÁJDETE TU >>>