Kroky Rudolfa Schustera spolu s najbližšími viedli na Cintorín sv. Rozálie na košickej Kalvárii, kde je Irena Schusterová pochovaná. „Bolo to ťažké a veľmi smutné, ako vždy, keď kráčam k jej hrobu,“ hovorí prezident a hlas sa mu zlomí dojatím.

Čítajte v popiske fotografie TU, ako charakterizoval Schuster svoju manželku!►►

Hudbou vyjadroval náladu 

Prezident pripomenie, že nikto nemôže uprieť to, že jeho Irenka bola veľmi skromná, nenápadná žena, ktorá úlohu prvej dámy skôr odtrpela, ako si ju užívala, ale napriek tomu, zhostila sa jej so cťou. „Bola veľmi vnímavá a ohľaduplná. Nepísaným zákonom u nás bolo, že hudba, ktorú som počúval v danom momente, vyjadrovala moje aktuálne nálady a pocity. Preto, ak u nás znel Zbor Židov z opery Nabucco, manželka povedala deťom, aby ma nevyrušovali, lebo prežívam ťažké chvíle. Keď však znel Triumfálny pochod z opery Aida, povedala Ingrid a Petrovi, že je všetko v poriadku a môžu ísť za mnou,“ spomenie s povzdychom.

Vtipkovanie s najlepším kamarátom

V snahe priviesť ho na iné myšlienky, pýtame sa na ich zoznámenie. „Jaaaj, to je dávna história,“ pousmeje sa pri zmienke o začiatkoch jeho vzťahu s Irenou. Ako študent v rokoch 1954 – 59 býval na vysokoškolskom internáte Mladá garda. Ja som bol na dvojke s jedným Michalovčanom a vedľa na trojke som mal spolužiaka a veľmi dobrého kamaráta Fera Trojáka, ktorý pochádzal z obce Bobrov v okrese Námestovo.

V  popiske fotografie v galérii nájdete, čo sľúbil Schuster kamarátovi Ferovi!►►

TU si prečítajte o prvom stretnutí Rudolfa a Ireny, i jej prekvapujúcom ultimáte...►►►►►