V rozhovore sa dozviete:

  • prečo je významná udalosť to, že pápež slávil byzantskú liturgiu
  • aké boli prvé slová pápeža k arcibiskupovi Babjakovi
  • čo pápež od Babjaka pýtal
  • čo mu daroval a prečo sa z toho tešili aj ochrancovia pápežského domu
  • prečo eparcha Babjak trpel cestou v papamobile
  • z čoho mal pápež obavy
  • čo povedal o prítomnosti arcibiskupa Bezáka na omši v Šaštíne

Čo pre vás ako hlavu gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku znamená, že prišiel pápež do sídla vašej eparchie?

To, že príde na Slovensko som vedel dávno predtým, aj to, že príde aj do Prešova. Hovorilo sa o nejakej modlitbe - akatist alebo moleben. Ale keď som sa dozvedel na online konferencie s otcom nunciom, ktorý navrhol, že v Ľutine by mali byť archijerejská svätá liturgia, prešiel mnou mráz. Hneď som poďakoval a povedal som všetkým zúčastneným biskupom, že sa nebudú za nás hanbiť. Myslím, že sme to splnili do bodky.

Ako často sa stretávate so Svätým Otcom?

Minimálne raz do roka. Ale to, že on prišiel do sídla gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris je veľká historická skutočnosť, ktorú budú odhaľovať až generácie po nás. A to, že slávil prvý raz pápež na Slovensku byzantskú archijerejskú svätú liturgiu, je už skutočne bomba. To si mnohí ešte neuvedomujú, že aká je to významná skutočnosť.

Aké ste mali ohlasy?

Všetci kardináli zaradom mi gratulovali. Poviem tak, že nebolo jedného biskupa, ktorý by ma nezastavil, nepodal ruku a nepovedal, že to bolo nádherné a že na takej liturgii neboli. A potvrdili to aj naši východní. Vraveli, že sa pred nami skláňajú. Kardinál Dziviš mi asi päťkrát povedal, že to bola božská liturgia. A ja mu na to, že veď to aj bola svätá božská liturgia. A kardinál pokračoval: Ale bolo vidno, že Otec arcibiskup sa modlil! No a ja, že hej, veď čo iné sa robí pri liturgii?

Svätý Otec mal skúsenosti s liturgiou v byzantského obradu?

Pred dvomi rokmi ju slávil v Rumunsku. Ale pred začiatkom mi vravel, že nevie, ako to zvládne. Povedal som mu: “Svätý Otče, ju zvládne veľmi dobre, lebo má dvoch ceremoniárov, ktorí všetko pripravili, je k tomu knižka, ktorú ste už určite preštudovali. Dobré to bude!” No a na konci mi povedal: “Úžasne ste spievali, čo to bola za sila!” Potom mi aj kardinál Paulín zablahoželal a povedal: “Vy tak krásne spievate, že vy aj v nebi budete spievať!” No a ja mu na to so smiechom, že ešte to! Nie dosť, že tu na Zemi sa namáhame a vy (rímskokatolíci - pozn. red.) iba tak, potichučky, pomaličky. Samozrejme, že to bolo iba zo žartu povedané. Nás to nebude obťažovať, bude to na oslavu Boha, z tváre do tváre.

Článok pokračuje na ďalšej strane >>>

Čo považuje J. Babjak ako predstaviteľ gréckokatolíckej cirkvi za satisfakciu?