Stavanie májov patrilo v našom prostredí k typickým jarným zvykom. Mladý smrek, jedľa alebo breza zbavené dolných konárov s ponechaným vrcholcom ozdobili farebnými stuhami a inštalovali na námestie alebo do stredu dediny ako symbol prebúdzania sa prírody. Menšie májky stavali mládenci pred domy svojich lások.
Zdroj: archív mesta Detva

Poznáte pieseň o láske? Jednu z nich vám pripomenieme TU ►►►►►