Sudcovia, ktorým zákon nedovoľuje zapájať sa do protestných akcií poslali vyhlásenie k zámeru rezortu spravodlivosti. 

Reforma to nie je 

"Navrhovanú zmenu sídel a obvodov nepovažujeme za reformný krok, ale za politický zásah bez akéhokoľvek verejnosti prospešného efektu. Sme znechutení z toho, že zásadnej zmene súdneho systému nepredchádzala odborná ani verejná diskusia a rozčarovaní z toho, že ministerka spravodlivosti v rozpore so skutočnosťou verejne prezentuje opak," uvádza sa vo vyhlásení. Sudcovia považujú za prejav svojvôle to, že na stovky vecných pripomienok, podaných k prvému návrhu zmeny súdnej mapy, ministerstvo spravodlivosti nijako nereagovalo.

POZRITE SI VO VIDEU PLNÉ ZNENIE VYHLÁSENIA SUDCOV

Sudcom chýba odborná diskusia berú to len ako niečo formálne, bez efektu.

Špecializácia sudcov je len výhovorka

"Ministerstvom prezentovaný zámer dosiahnuť zmenou sústavy súdov špecializáciu sudcov nemôže byť naplnený preto, že až na malé výnimky, sú všetci sudcovia v hlavných agendách špecializovaní už teraz. Transparentné rozdeľovanie práce medzi sudcami je možné uskutočniť aj ináč, než zväčšovaním súdnych obvodov, s ktorým sú spojené závažné spoločenské dopady, ako sťaženie prístupnosti súdov pre ľudí, prepúšťanie zamestnancov a  vynakladania finnacií na zriadenie a zariadenie sídel zlúčených súdnych obvodov," znie výčitka sudcov. 

Čistý populizmus

Rezortom prezentované dôvody a dopady zmeny, najmä dosiahnutie zrýchlenia konaní a skvalitnenie rozhodovacej činnosti, majú podľa sudcov len populistickú povahu bez reálneho základu.

"Sme sklamaní z toho, že tak závažná zmena sa realizuje v období poznačenom pandémiou a že vláda zamýšľa použiť na realizáciu, z nášho pohľadu, zbytočnej reorganizácie značné finančné prostriedky, ktoré v aktuálnej nepriaznivej ekonomickej situácii, naviac s negatívnou prognózou, je možné použiť na ďaleko dôležitejšie účely," znie výčitka na adresu kompetentných. 

TU si prečítajte názory protestujúcich ►►►►