Aké boli prvé kroky nového vedenia Ústavu?

- Zdravotníckym imperatívom týchto dní je boj s vírusom COVID-19. Preto sme v úsilí stabilizovať pandemickú situáciu v ústave zaviedli nové protiepidemiologické opatrenia, sprísnili režim návštev, spustili metodiku vyšetrovania PCR testov do dvadsiatich minút a zároveň hľadali posily pre našich zdravotníkov. Sme veľmi radi a vďační študentom a ich pedagógom, že v spolupráci s vedením Lekárskej fakulty UPJŠ sa nám podarilo získať na výpomoc 21 študentov medicíny.

Nové vedenie sľubuje aj zmeny v troch  líniách - manažérskej, medicínskej, vzdelávacej a vednej. O čo konkrétne ide?

- Meníme  prístup k zamestnancom tak, aby sa naši kolegovia nemuseli sťažovať na mobing a aby nemali pocit, že vedenie ústavu rozdeľuje ľudí na vyvolených a tých druhých. Aj o tom sme sa rozprávali počas osobných stretnutí s vedením a zamestnancami jednotlivých oddelení. Na pomoc a povzbudenie našich kolegov pracujúcich v prvej línii sme pripravení uznávať zamestnancom úrazové COVID príplatky. Zároveň sme začali prípravu na preverenie doterajšieho procesu verejného obstarávania a revíziu dodávateľsko-odberateľských vzťahov, čím chceme zefektívniť hospodárenie ústavu. Urobili sme aj prvé kroky k  naštartovaniu nových medicínskych postupov a zákrokov na nedostatočne využívanom hybridnom sále VÚSCH.

Čo je aktuálne vašou prioritou?

- Predovšetkým zvládanie stúpajúceho počtu hospitalizovných pacientov s ochorením COVID-19. 

Rátate so všetkými zamestnancami?

- Áno. Zamestancov nekastujeme a so všetkými, ktorí si riadne plnia svoje pracovné povinnosti, sme rátali od nástupu do vedenia ústavu. Navyše v týchto časoch ctíme filozofiu:  "každá ruka dobrá".  A „ruky“ našich kolegov tiež potrebujú pomoc. Preto nielenže neuvažujeme o prepúšťaní, ale naopak, zvyšujeme počty zamestnancov. Radi by sme v danej chvíli využili príležitosť a aj takto informovali, že hľadáme nových kolegov, predovšetkým v kategórií stredných zdravotných pracovníkov. Najviac ich potrebujeme na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny.

Aké opatrenia ste zaviedli?

- Okrem už spomenutých sme upravili  kompetencie a režim  upratovacej služby a zaviedli sme organizačné zmeny na úrovni vedenia sekcie zdravotnej starostlivosti. Upresnili sme tiež pravidlá pre hospitalizáciu pacientov s ochorením COVID-19 a prípravu jednotného materiálu pre používanie kontrastných látok vo VÚSCH a.s. 

Dali nejakí zamestnanci výpovede?

- Neregistrujeme ani jednu. 

Aké panujú vzťahy medzi novým a bývalým vedením? Spolupracujete navzájom?

- Spolupráca je veľmi dobrá. Slabú, alebo takmer žiadnu spoluprácu evidujeme iba v jednom individuálnom prípade, ale nechceme ho bližšie konkretizovať.

V akej pozícii pracuje momentálne profesor František Sabol?

- V jeho prípade predstavenstvo ústavu v súlade s platnou zmluvou s Lekárskou fakultou neakceptovalo výsledok výberového konania na post prednostu kliniky. Predstavenstvo k tomu malo závažné dôvody, ktoré podľa spomínanej zmluvy nepovažujeme za vhodné zverejňovať. Predstavenstvo navrhlo vedeniu Lekárskej fakulty naďalej poveriť profesora Sabola pozíciou prednostu kardiochirurgickej kliniky a to až do doby, kedy bude ustanovený prednosta kliniky, ktorý vzíde  z nového transparentného výberového konania.

Aké je aktuálne zaradenie riaditeľa úseku zdravotnej starostlivosti a člena dozornej rady voleného zamestnancami Jána Luczyho? 

- Čo sa týka Dr. Luczyho, jeho pozícia medicínskeho riaditeľa prirodzene zanikla na základe organizačných zmien, ktoré sa v ústave udiali, naďalej však pracuje u nás ako člen kardiochirugického tímu a rovnako ostáva v pozícii člena dozornej rady. 

Došlo k úprave platov zamestnancov? 

- Nedošlo, určite neuvažujeme o nejakom širokom znižovaní platov, alebo príplatkov. Začali sme sa však venovať platnému mzdovému predpisu. Našim cieľom je nastaviť procesy tak, aby tvorba platov bola úplne transparentná a ovplyvňovaná hlavne bezprostrednými vedúcimi pracovníkmi. 

Rieši nové vedenie personálnu politiku v Ústave s ohľadom k počtu zamestnancov na počet lôžok a podiel nezdravotníckych pracovníkov, o ktorom pred časom informovalo? 

- Venujeme sa týmto otázkam. Za taký krátky čas po našom nástupe do funkcií a množstve úloh, ktoré musíme rýchlo zvládnuť sa nám darí pomaly rozbiehať aj tento proces v zmysle behu na dlhé trate. O zásadnejších zmenách, ktoré v tejto oblasti prídu, budeme informovať.

Čo chce nové vedenie urobiť preto, aby pacienti so srdcovocievnymi ťažkosťami z východu neodchádzali na operácie napríklad do Bratislavy?

- Zvyšovať dôveru voči našim ambulantným a lôžkovým špecialistom je neustály proces, ktorému sa musíme venovať nielen interne v rámci nášho ústavu, ale aj navonok, voči verejnosti. Máme jasnú predstavu ako na to, ale určite je pochopiteľné, že sa to nedá urobiť zo dňa na deň. Najmä vzhľadom na už spomínané množstvo úloh, ktoré sme za taký krátky čas zvládli.  Každopádne je to našou prioritou a preto sme už urobili prvé kroky, ktoré povedú k návratu viacerých špičkových odborníkov do nášho ústavu a zavedeniu nových unikátnych liečebných postupov. 

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom!

Anketa
Aký je váš názor na to, ak šéfujú nemocniciam manažéri z iných odborov?

Mohlo by vás zaujímať: