Je smutné, že až doteraz sa o unikát medzi pľúcnymi ventilátormi zaujímalo skôr zahraničie než my. Situácia sa však zmenila a v súvislosti s hrozbou nového koronavírusu začne výrobca dodávať  špeciálne pľúcne ventilátory prioritne na slovenský trh. "V predošlom období sme ich vyrábali asi 400 ročne, no aktuálna epidemiologická situácia priniesla enormný dopyt, ktorý viacnásobne prevyšuje naše výrobné možnosti. Požiadavky máme z rôznych štátov, no prioritne sme sa zaviazali dodávať tieto prístroje pre slovenské zdravotníctvo, pričom v minulom týždni sme už do slovenských nemocníc dodali asi 50 prístrojov a do konca júna ich poskytneme ďalších tristo,“ uviedol generálny riaditeľ a spolumajiteľ spoločnosti v Starej Turej Ján Brkal.

Pomôžeme aj ťažkým pacientom

S myšlienkou vývoja pľúcneho ventilátora prišiel asi pred pätnástimi rokmi pracovník Lekárskej fakulty UPJŠ a VÚSCH, a.s. Pavol Török, jeho prevratná myšlienka umelej pľúcnej ventilácie bola cestou, ako je možné zachraňovať životy pacientov s ťažkou pneumóniou zapríčinenou novým koronavírusom SARS-CoV-2. " Vytvoril som matematický model, ktorý mi pomohol zistiť príčinu pľúcneho zlyhávania a iný matematický model zasa objasnil, ako by  mohla umelá pľúcna ventilácia fungovať lepšie. V spolupráci s Chiranou Medical som navrhol prvý prototyp ventilátora pľúc fungujúci na trojúrovňovej výmene plynov (variabilným prietokom, tlakom, objemom a časom), ktorý sme najprv vyskúšali na fyzikálnom modeli pľúc - a on fungoval," hovorí aj teraz s obrovským nadšením. Neskôr začali pracovať s kombináciou troj- a štvorúrovňových prístrojov.

Pavol Török,  zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť KAIM LF UPJŠ a VÚSCH, a.s.; spoluriešiteľ projektu DSV VYMUVEP Výskum pokročilých metód UVP; autor metódy pľúcnej ventilácie.
Pavol Török, zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť KAIM LF UPJŠ a VÚSCH, a.s.; spoluriešiteľ projektu DSV VYMUVEP Výskum pokročilých metód UVP; autor metódy pľúcnej ventilácie.
Zdroj: archív UPJŠ

 Umelá inteligencia

„Na Slovensku sú tisícky pacientov s ochorením akútnej dychovej tiesne. Iba vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb sa stretávame ročne s takmer troma stovkami pacientov, z ktorých minimálne pätina predstavuje skutočne ťažké prípady. Vďaka novinke im dokážeme pomôcť a tieto prístroje majú predpoklad pomáhať aj pri ťažkých vírusových pneumóniách zapríčinených novým koronavírusom,“ tvrdí Pavol Török. Uvádza, že najnovšia generácia prístrojov už obsahuje v softvérovom vybavení dokonca umelú inteligenciu, ktorá vyhodnocuje parametre namiesto lekára a navrhuje nastaviť správny dýchací režim s výrazným obmedzením chýb spôsobených ľudským faktorom.

Viac FOTO TU

Čo zaberie na koronavírus? To čítajte na ďalšej strane