Netradičný súdny spor skončil na odvolacom Krajskom súde v Trenčíne potom, čo dal okresný za pravdu žalobcovi, teda Poľnohospodárskemu družstvu podielnikov vo Veľkých Uherciach. Nariadil žalovanému - Poľovníckemu združeniu Javorový vrch, aby poľnohospodárom vyplatili 8 800 eur za zlikvidovanú kukuricu.

FOTO zo súdu nájdete v galérii >>>

Poľovníci v dobe, keď vznikli škody, mali viac ako dve desaťročia poľovný revír v prenájme. "Tá kritická parcela je na veľmi zlom mieste, je na hranici troch revírov. Z našej strany je len jedna časť, ktorú sme dokázali ustrážiť. To, či sme tam poľovali, alebo nie, ten revír má vyše 5000 hektárov a sú tam veľmi stiesnené podmienky," povedal Anton Pecháč, člen žalovaného poľovníckeho združenia s tým, že ani strieľať na zver sa tu nedalo od buka do buka.

"Je to rovno za plotom poľnohospodárskeho subjektu, ktorý nás žaluje. Takže podmienky na streľbu sú veľmi sťažené. Služby sa tam však skutočne vykonávali. Zo strany družstva funkcionári vo večerných hodinách vyšli von, prešli popri našich poľovníkoch a akurát položili otázku - Strážite? Strážte! Asi toľko poviem k spolupráci s nimi," povedal Pecháč s tým, že kukuricu, ktorú mali zožrať srnky nik z poľovníkov nevidel, dozvedeli sa o nej až keď im prišlo predvolanie na súd.

Pecháč dodal, že poľovníci robili všetko preto, aby zamedzili zvieratám chodiť na polia, ale maslo je vraj na hlave poľnohospodárskeho družstva, pretože tam zasadilo kukuricu, čo zvieratám chutí a nie napríklad repu či pšenicu. "Zver tam svojím spôsobom lákali. Aj oni sa mohli zamyslieť, čo budú v tejto lokalite siať. My sme robili všetko aj nad rámec zákona," uzavrel Pecháč.

Úplne iný názor mal právny zástupca poľnohospodárov Ivan Jánošík. Ten vraví, že poľovníci zver prikrmovali, čím ju naučili chodiť do blízkosti družstva ešte aj z vedľajších revírov. Navyše bola premnožená a mohli jej stav regulovať oveľa výraznejšie, ako to robili. Vraví, že zvieratá si zgustli na celej úrode. "Nebol poškodený celý klas, ale len kus odhryzený. Zbytok preto napadla sneť a už nebolo možné dať to, čo zostalo, jesť ani kravám," skonštatoval Jánošík.

Súd dal napokon za pravdu žalovaným poľovníkom a žalobu zamietol. "Žalobca sa podanou žalobou domáhal náhrady škody z dôvodu, že žalovaný mal spôsobiť škodu na poľnohospodárskych plodinách vysiatych žalobcom. Odvolací súd sa nestotožnil s návrhom súdu prvej inštancie, že by poľovné združenie hospodárilo tak, aby to bolo v rozpore s ustanovenia zákona o poľovníctve," povedala sudkyňa s tým, že za podstatné považoval súd aj vyjadrenie Okresného úradu v Prievidzi, z ktorého vyplýva, že poľovné združenie dodržiavalo všetky predpísané povinnosti aj plány hospodárenia.

Ivan Jánošík, právny zástupca poľnohospodárskeho družstva vraví, že jeho klientovi vznikli škody preto, že mu poľnohospodárske plodiny obžierala lesná zver. "Klient si uplatnil nárok na náhradu škody titulom objektívnej zodpovednosti vyplývajúcej zo zákona o poľovníctve. Prvostupňový súd nám dal za pravdu, odvolací zmenil rozsudok prvého stupňa, takže zrejme pôjdeme do dovolania," skonštatoval Jánošík. Dodal, že situáciu spôsobilo množstvo zvierat, ktoré z poľovného revíru na pole nabehlo. "Pokiaľ by plán lovu a chovu zodpovedal objektívnemu počtu, zrejme by k tým škodám nedochádzalo v takom rozsahu," dodal Jánošík.

Jánošík vraví, že nevie o tom, že by niektorý súd na Slovensku ž v takomto prípade právoplatne rozhodol. Zároveň potvrdil, že môže ísť aj o precedens. "Ja mám tri veci týkajúce sa náhrady škody, tie sú v stave, že nebolo ešte právoplatne rozhodnuté. Môže to byť precedens, je to nová problematika a tie škody sú také, že ich poľnohospodári budú musieť riešiť," uzavrel Jánošík.

Mohlo by vás zaujímať: