"Našou úlohou teraz je správať sa vecne a racionálne, aby sme aktuálnu situáciu dokázali upokojiť. Chceme byť pre štát partneri, sme pripravení spolupracovať a pomáhať udržať túto napätú situáciu pod kontrolou," zdôraznil prezident ÚMS Richard Rybníček.

ÚMS v tejto súvislosti zorganizovala online stretnutie so štátnym tajomníkom rezortu vnútra Martinom Královičom a ďalšími zástupcami štátu. Tí informovali o zásadných opatreniach, ktoré vláda SR prijala.

Okrem iného o nasadení armády prioritne v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji a návrhu na zmenu zákona o pobyte cudzincov. Rovnako pripomenuli, že doteraz neboli hlásené žiadne porušovania zákona, žiadna trestná činnosť či priestupok zo strany migrantov.

VIDEO Boli sme vo Veľkom Krtíši: Migranti sa potulujú, ale problémy nerobia