Rodičia sa môžu viac ako inokedy, keď na to nie je dostatok času, zamerať na tvorivosť detí. „Nech si  deti vyzdobia izbu, popreukladajú  veci, vyhodia, čo nepotrebujú, prípadne, nech napíšu na papier, čo by chceli,“ zdôrazňuje psychológ s tým, že toto voľno treba brať ako dobrú príležitosť. Podľa neho netreba zabúdať ani na domáce  práce a dostatok  spánku.

Rodinná rada

„Je  dobre, ak si deti vo voľných hodinách samy vytvoria vlastný program,  mali by tiež zasadať  rodinné  rady  a tvoriť  programy,“ radí Zelina. Veľmi  dôležité je podľa neho dodržať  určitý  režim, teda striedanie disciplíny, teda učenia a domácich  prác, a voľnosti. Bolo by dobre, keby  si to kontrolovali  samé  deti, napríklad aj napísaním  určitého rozvrhu a sledovaním dodržiavania dohodnutých pravidiel.

Podstatné učivo

Moderná technológia umožňuje aj domáce vzdelávanie, ale predsa len môže cez mimoriadne prázdniny dôjsť  k tomu, že  budú  "výpadky"  v ovládaní   určitej  učebnej látky  žiakmi. Dôležité je,  aby sa rodičia  po konzultácii s učiteľom sústredili na  podstatné učivo a  na jeho upevňovanie, teda opakovanie!  Aby nikomu neušla podstata. Učiteľ  by  mal vždy označiť, čo je podstatné  učivo.

Tipy psychológa na tieto dni nájdete na ďalšej strane