„Vianoce sú pre ľudí predovšetkým symbol. Okrem niekoľkých dní voľna majú pre väčšinu ľudí hlbší symbolický význam. Hlboko veriaci kresťania si pripomínajú príchod Ježiša Krista a s ním súvisiace milosrdenstvo a odpustenie, veľa ľudí spomína na idealizované „ladovské“ Vianoce z detstva, pre ďalších sú Vianoce symbolom zázrakov, pre iných rodinných stretnutí, ale existuje aj skupina ľudí, pre ktorých sú Vianoce symbolom utrpenia, lebo ich v tomto čase niekto blízky opustil alebo zomrel,“ hovorí psychoterapeut Martin Zikmund.

Časť tradyčných symbolov Vianoc sa tento rok nenaplní. Kvôli korone budú tieto sviatky skrátka iné. „Ale keď nemôže ísť Mohamed k hore, musí ísť hora k Mohamedovi,“ pripomína psychoterapeut arabské príslovie s tým, že symboly majú vzácnu schopnosť, že ich možno vidieť v rôznych formách. Napríklad pre pripomenutie si príchodu Ježiša  Krista netreba chodiť do kostola, pre pripomenutie si krásnych Vianoc plných snehu a radosti netreba ísť nevyhnutne do hôr a kvôli priateľskému rozhovoru pri vianočnom punči sa nemusíte stretnúť s celou rodinou osobne. 

Poplačte si a zanadávajte!

„Iste, niekto potrebuje smútiť pre to, že tento rok sviatky nebudú také ako vlani. To je prirodzené a vrele to doporučujem. Ak vám to pomôže, poplačte si a zanadávajte. Uvoľnite svoje emócie, ktoré vo vás strata stradičných Vianoc vyvolala, len pri tom nezostaňte celé sviatky!,“ upozorňuje Zikmund.

Psychoterapeut Martin Zikmund.
Zdroj: archív

Na konci dňa budú totiž tohtoročné sviatky také, aké si ich každý z nás urobí. „Skúste si to, čo pre vás Vianoce symbolizujú, užiť aj v novej situácii, ktorú nemôžete ovplyvniť. Nedajte si koronavírusom ani vládou pokaziť Vianoce, pretože takú moc nad vaším životom a emóciami by nemal mať nikto cudzí,“ zdôrazňuje odborník.   

Napriek dobrej vôli a psychickej sile však budú pre časť populácie tieto Vianoce mimoriadne smutné. Niekomu kvôli korone zomreli blízki, veľa ľudí prišlo o prácu alebo musia vyhlásiť bankrot. „Títo ľudia, rovnako ako ďalší, ktorí budú psychicky strádať z iných príčin, by sa nemali hanbiť a mali by určite vyhľadať psychickú podporu, môže to byť  u rodiny alebo priateľov  alebo zavolať na krízovú linku pomoci. Akékoľvek utrpenie sa totiž lepšie zvláda, keď naňho človek nie je sám,“ radí Zikmund.

Zažente problémy hrou! Čítajte na ďalšej strane