V takom prípade mȏžete požiadať o vyplatenie jednorazovej dávky. Kedy tak môžete urobiť? "Ak obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace, nemáte priznaný starobný, predčasný alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 percent," uvádza Sociálna poisťovňa.

Jej vyplatenie ale nie je automatické, musíte o ňu písomne požiadať. Nemusíte tak ale urobiť hneď. Máte na to tri roky odo dňa vyradenia z evidencie nezamestnaných.

KOĽKO ĽUDÍ DOSTÁVA DÁVKU V NEZAMESTNANOSTI A AKÚ SUMU, NÁJDETE V GALÉRII...

"Jednorazovým vyplatením 50 % dávky v nezamestnanosti vám zaniká nárok na dávku v nezamestnanosti. Ak budete v období najviac dvoch rokov od vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie opätovne do nej zaradený, už vám nevznikne nárok na dočerpanie dávky," upozorňuje poisťovňa.

A koľko peňazí môžete dostať? Ak ste napríklad dostávali podporu v sume 450 eur mesačne, jednorazovo za tri mesiace dostanete 1350 eur. Ak bola vaša podpora napríklad 700 eur, "prilepšiť" si môžete až o 2100 eur.

Kto má nárok? Čítajte na ďalšej strane...