Gastro sektor navrhuje 6 opatrení, ktoré by im mohli pomôcť prežiť:

1. 100 % náhrada mzdy bez zbytočnej byrokracie

- Štát momentálne poskytuje prevádzkam 80 % náhrady mzdy zamestnancov, to však nestačí. Zvyšných 20 % majitelia doplácajú z vlastných vreciek. „Nechceme ľudí prepustiť. Robíme náš biznis srdcom a naši zamestnanci a kolegovia sú to najviac, čo máme. Nemôžeme naďalej suplovať sociálnu politiku štátu,“ tvrdí Štecko.

2. Štátne záruky za úvery pre gastro prevádzky

– Komerčné banky vyhodnocujú gastro sektor ako vysoko rizikový, preto je pre nich takmer nemožné dostať úver, ktorý potrebujú ako soľ. „Navrhujeme nastaviť štátne záruky za úvery pre gastro podniky podľa vzoru Českej republiky, kde napríklad malé a stredné gastro prevádzky získajú štátne ručenie za bankový úver až vo výške 90 %,“ informoval Harbuľák.

3. Podpora nájomného bez spoluúčasti prenajímateľa

– Prevádzky museli platiť nájom, aj keď nemohli fungovať a pomoc, ktorú im ponúkol štát bola podľa nich veľmi ťažko dosiahnuteľná. „Z 200 miliónov bolo využitých len 15 %,“ povedal zástupca iniciatívy Pomáhame si – gastro v korone Oto Kóňa. Gastro sektor preto navrhuje vynechať podmienku nutnosti spoluúčasti prenajímateľa nehnuteľnosti.

4. Priama finančná podpora konzumácie v gastro podnikoch

– Treba myslieť aj na budúcnosť. Ako po korone motivovať ľudí, aby sa vrátili do podnikov? Riešenie vidia v poukazoch na zľavu na konzumáciu v stravovacích zariadeniach, ktoré sú rýchlym a efektívnym riešením, ktoré by pomohlo zabezpečiť prevádzke aspoň základné tržby a udržať zamestnanosť.

5. Jasné podmienky pre opätovné otvorenie prevádzok

- Základným problémom pre gastro prevádzky je neistota ďalšieho vývoja pandemickej situácie a neprehľadnosť súvisiacich opatrení. „Bez existujúceho vládneho plánu, aký dosah budú mať rôzne scenáre vývoja pandémie na jednotlivé sektory, nemajú podnikatelia žiadnu možnosť plánovať, ako prežiť najbližšie týždne alebo mesiace,“ vysvetlil Harbuľák.

6. Dlhodobé zníženie DPH na stravovacie služby na 10 % minimálne na 2 roky

- Slovensko je jednou z mála krajín Európskej únie, ktoré stále uplatňujú základnú sadzbu DPH na stravovacie služby. So sadzbou 20 % má Slovensko štvrtú najvyššiu DPH na gastro služby v EÚ. Zníženú sadzbu DPH na reštauračné služby (5 % - 13 %) aplikuje 19 štátov Európskej únie.

Článok pokračuje na ďalšej strane: Malijteľ novej reštaurácie v BA má obrovské straty »