Prevádzkovateľom lekárne majú byť len farmaceuti v prípade fyzickej osoby a v prípade právnickej osoby by mali byť väčšinovým vlastníkom. Ako zodpovedné osoby tak budú môcť byť aj trestaní a dostávať sankcie. „Farmaceut ako osoba by mal byť garantom kvality, nie iba formálnou postavou,“ povedal Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK).

VEĽKÉ zmeny v lekárňach: Otvorené budú mať aj v noci!

Podľa Sukeľa sa stáva, že zodpovedný farmaceut v lekárni ani nie je, dokonca sa objavil prípad, kedy za lekáreň ručil bezdomovec. Lekárnici by tak mali vyššie zodpovednosti, okrem odbornej činnosti by sa napríklad za lekárne museli zaručiť svojím majetkom.

„Lieky a zdravotnícke pomôcky môže v lekárňach podľa zákona vydávať len odborne spôsobilá osoba,“ povedal Sína Niku, obchodný riaditeľ lekární Dr. Max. To podľa neho dostatočne zaručuje kvalitu služieb v lekárňach. Okrem toho sa farmaceuti pravidelne školia, kontrolujú ich a nie je teda dôvod na obavu zlej lekárenskej starostlivosti. Lekárnikov nové povinnosti administratívne zaťažia, budú musieť vypĺňať daňové priznania a vybavovať ďalšiu agendu spojenú s podnikaním.

„Ak je cieľom zvýšenie odbornosti a zabezpečenie kvality poskytovanej lekárenskej starostlivosti, tak toto je kontraproduktívne. Povinnosti členov štatutárneho orgánu sú úplne iné. Je to záťaž pre farmaceutov, ktorá im v konečnom dôsledku môže znemožniť venovať sa dostatočne starostlivosti o lieky,“ upozorňuje Róbert Nemčický, zástupca lekární Benu.

„Existuje dôvodná obava, že nie každý obchodný zástupca lekárne bude chcieť vykonávať zároveň aj funkciu konateľa a ručiť za lekáreň svojím majetkom. To v konečnom dôsledku môže viesť ku zníženiu lekárenskej starostlivosti alebo k jej nedostupnosti,“ varuje Tomáš Slechan, generálny riaditeľ Dr. Max na Slovensku.

Siete lekární Benu a Dr. Max navrhujú zlepšiť mechanizmus kontrolovania odbornosti a poskytovania kvalitnej lekárenskej starostlivosti, nie spraviť z lekárnikov podnikateľov. Návrh novely je momentálne v pripomienkovom konaní. Nemocničných lekární sa netýka.

Podľa zdravotného analytika Dušana Zachara z INEKO ak neexistujú argumenty, že v určitom type lekární dochádza k pochybeniam, tak „zavádzanie prísnejších regulácií obmedzuje efektívnu súťaž na trhu a dostupnosť a tiež aj kvalitu lekárenských služieb pre verejnosť, nakoľko nižšia konkurencia nenúti zabetónované subjekty na trhu inovovať a skvalitňovať služby.”

VIDEO Exkluzívna spoveď bývalého markizáka: Ako sa pasujem s rakovinou!

Lekári sa búria, lebo majú ordinovať 7 hodín denne: Nezaslúžime si skapať v ambulanciách!

Z drogérií DM sťahujú mydlo, sú v ňom nebezpečné mikróby. Máte ho doma aj vy?