Ministerstvo zdravotníctva pôvodne navrhovalo, aby všeobecní lekári ordinovali minimálne 30 hodín týždenne, z toho dvakrát mali byť v ambulancii do 14:00 h. Poslanci parlamentného zdravotníckeho výboru tento návrh ešte pritvrdili. Praktickí lekári majú byť podľa nich v ambulancii 35 hodín za týždeň, čo je 7 hodín denne a z toho dva dni aspoň do 15.00 h.

„Tridsaťpäťhodinový ordinačný čas nie je pre nás 35 hodín v práci. Neviem, či si to dostatočne uvedomili poslanci, že čistý ordinačný čas, je len ten čas, ktorý venujeme priamo pacientovi," vysvetľuje Marián Kollár zo Slovenskej komory lekárov.

Po rozšírení ordinačných hodín by mali lekári problém s ďalšími povinnosťami a administratívou ako návštevy v bydlisku pacienta, vyhotovovanie lekárskych správ, návrhov na kúpeľnú liečbu, posudzovanie pacientov pre Sociálnu poisťovňu, atď. V práci by tak museli tráviť deväť až desať hodín denne. „Všeobecní lekári si nezaslúžia, aby v ambulancii skapali," vyhlásil člen komory Peter Pekarovič.

Dlhšie otvorené ambulancie budú mať podľa lekárov za následok rušenie niektorých ambulancií. „Centrálna regulácia určite nie je namieste a spôsobí zrušenie ambulancií v niektorých regiónoch. Máme akútny dlhodobý nedostatok záujmu o odbory všeobecného lekárstva a sme v období prirodzeného odchodu všeobecných lekárov z dôvodu veku, ktorý zasiahne asi 500 ambulancií," povedal šéf Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Peter Makara.

Zmeny sa majú týkať nielen všeobecných lekárov, ale aj špecialistov. Tí by podľa návrhu museli ordinovať minimálne 40 hodín týždenne, ak by chceli pacientom umožniť objednávanie sa na presný čas za maximálne 10 eur. „Špecialista síce môže objednať pacienta za poplatok, ale neuhradenými výkonmi príde o ďalších 20-30 eur, čo je pri nízkom počte ambulantných lekárov likvidačné“ pripomenul Prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth.

***AKTUALIZÁCIA***

Poslanci nakoniec protestný hlas lekárov nevypočuli. Parlament hlasovaním v utorok podvečer odsúhlasil rozšírenie ordinačných hodín na 35 týždenne.