Zvýšenie od 8,80 až desiatky eur


Väčšina dôchodcov si prilepší svoj dôchodok percentuálne, presne o 2,6 % svojho dôchodku. To znamená, že dostanú oveľa viac. „Podľa našich predpokladov na budúci rok až približne 80 % dôchodkových dávok bude valorizovaných percentuálne o dôchodcovskú infláciu a nie minimálnou valorizačnou pevnou sumou,“ozrejmila Rodinová.


Ak ako starobný dôchodca poberáte dôchodok vo výške 500 eur, zvýši sa vám vynásobením o 2,6 percenta o sumu 13 eur. Dôchodca s 1000-eurovou penziou si prilepší o 26 eur. V tabuľke si môžete pozrieť, o koľko narastie penzia vám.

Dôchodcom s vyššou penziou ako 334, 70 eura sa zvýšia dôchodky o 2,6 percenta.
Dôchodcom s vyššou penziou ako 334, 70 eura sa zvýšia dôchodky o 2,6 percenta.
Zdroj: pluska.sk

 

Ako prebehne zvýšenie dôchodkov

- starobný, prečasný starobný, invalidný, vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok sa zvýši od januára 2019

- ak poberáte viac dôchodkov, každý sa bude valorizovať osobitne (napríklad osobitne starobný a osobitne vdovský)

- Sociálnu poisťovňu nemusíte o nič žiadať, penzia sa vám zvýši automaticky

 

Prečítajte si tiež: