Podľa hodnotenia Ústavu na výkon trestu v Ilave odsúdený čiastočne preukazuje splnenie podmienok na podmienečné prepustenie. Ústav zároveň „neodporúča jeho podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody“.

V galérii nájdete aj fotografiu vražednej zbrane

Dôvody basa rozpisuje veľmi podrobne. „Správanie a vystupovanie odsúdeného počas výkonu trestu nebolo vždy na požadovanej úrovni. Nedostatky sa vyskytovali v nedodržiavaní ústavného poriadku a nerešpektovaní časového harmonogramu dňa. Zo strany personálu musel byt' upozorňovaný na spanie mimo časového harmonogramu dňa,“ opísalo vedenie ústavu väzňa s tým, že postupne sa začalo jeho správanie zlepšovať a v tejto chvíli už je na požadovanej úrovni.

Ústav Mattu opisuje ako introverta bez záujmu o okolie. „Menovaný je ťažšie čitateľný, introvertnejší. Nerád o sebe rozpráva. Iniciatívu v rozhovore nepreberá. Zvyčajne odpovedá len na otázky, rozhovor neprehlbuje a nerozširuje. V záťažových situáciách, s ktorými sa stretol počas výkonu trestu, reagoval adekvátne, konfliktným situáciám sa vyhýbal, respektíve sa ich snažil riešiť prostredníctvom personálu ústavu,“ píše sa ďalej v správe.

Odsúdenému doposiaľ udelili trinásťkrát disciplinárnu odmenu. Trest nedostal ani raz. Vedenie ústavu tiež tvrdí, že k hrôze, ktorú spáchal ako 23-ročný mladík, má kritický postoj a vinu si priznáva. „Dňa 10.08.2021 bol umiestnený do výstupného oddielu za účelom zintenzívnenia zaobchádzania s odsúdeným, ako aj zisťovania schopností vedenia samostatného občianskeho života a bezproblémového fungovania v spoločnosti,“ informovalo vedenie ústavu.

Matta sa na svoj odchod z basy intenzívne pripravoval. V poslednom čase sa zúčastnil aj Základného resocializačného a výchovno-vzdelávacieho programu. Absolvoval ho od 13.09.2021 do 04.01.2022. Z uvedeného programu absolvoval 56,5 hodiny. Tu však nastal problém.

Matta síce chce ísť von, javí však minimálny záujem o dianie okolo seba. „Opakovane sa vyjadroval, že daný program mu nič nedáva. Aj z toho dôvodu sa zapájal iba na vyzvanie. Patril k uzavretým, pasívnym členom skupiny,“ zhodnotilo Matteho snahu vedenie basy.

Podľa ústavu Matta spočiatku spolupracoval, absolvoval rozhovory o oblastiach, ktoré nezažil, ako sú moderné IT technológie, internet, mobily, sociálne siete, či elektronické bankovníctvo. „Následne v priebehu ostatných troch mesiacov sa odsúdený opakovane nezúčastnil povinných stretnutí. Je nutné konštatovať jeho chýbajúca iniciatíva, záujem o získavanie ďalších, iných názorov na rozličné oblasti. Názorovo i postojovo je prísne rigidný,“ uzatvára vedenie ústavu.

To teda zhodnotilo, že Matta nie je pripravený na zaradenie sa do spoločnosti. Na základe toho bol vyradený z výstupného oddielu. Basa tiež opísala, že voľný čas Matta trávi pasívne, televíziu veľmi nepozerá, pretože v programe sa vraj nenachádzajú pre neho zaujímavé programy. V lete rád hrá basketbal a futbal. Kultúra ho veľmi nezajíma, ústavnú knižnicu využíva nepravidelne.

Počas umiestnenia vo výstupnom oddiele zostal pasívnejší, akoby stratil energiu a záujem o aktivity k udržaniu fyzického a duševného zdravia. Jeho trávenie voľného času spočívalo v čítaní, lúštení krížoviek, rozhovoroch s inými odsúdenými a oddychovaní,“ uvádza sa v správe. Ak sa mal zúčastniť besied a prednášok, bolo to len z donútenia.

Matta je prakticky roky zatvorený bez kontaktu s okolitým svetom. „Matka ho počas výkonu trestu navštívila dvakrát v rokoch 2017 a 2019. Podľa vyjadrenia odsúdeného nechce, aby ho matka navštevovala, lebo väzenské prostredie na ňu pôsobí negatívne. Odsúdený je rozvedený, rozvádzal sa vo výkone trestu odňatia slobody. Od rozvodu s bývalou manželkou a ich synom nie je v kontakte. S bratom je vo veľmi sporadickom v kontakte z dôvodu, že majú horší vzťah už od detstva,“ opísal ústav.

Ten zároveň zdôraznil, že Matta nie je pripravený úspešne sa zaradiť do života vonku, ani samostatne fungovať, nie je dostatočne finančne gramotný, je pasívny v zabezpečovaní si reálneho bývania po eventuálnom prepustení na slobodu. „Resocializačná prognóza k návrhu na podmienečné prepustenie je hodnotená ako menej priaznivá na základe stredného rizika recidívy trestnej činnosti,“ uzavrela basa. Práve toto hodnotenie drží zatiaľ Mattu za mrežami.

Brutálna vražda sa odohrala v apríli 1994, kedy sa Róbert Matta s kamarátom z detstva Viliamom Hauserom rozhodli zmocniť peňazí zo skladu vietnamských podnikateľov aj za cenu vraždy. Má sa za to, že väčšinu vrážd spáchal Matta. Ten zastrelil 5 členov vietnamskej rodiny, vrátane tehotnej ženy, pričom Hauserovi sa pripisuje smrť iba 8-mesačného dieťaťa.

Hauser aj Matta vyfasovali doživotie. Po 25 rokoch si však obaja požiadali o podmienečné prepustenie na slobodu. Vtedy súd ich žiadosti nevyhovel pre nesplnenie podmienok. V prípade podmienečného prepustenia Mattu rozhodoval pred pár dňami Krajský súd v Trenčíne. Prípad poslal nazad na okresný súd aby doplnil dokazovanie. O podmienečnom prepustení Mattu sa tak bude rozhodovať zrejme o pár týždňov opäť.

Prečítajte si tiež: