S Jozefom sa v sobotu prišli do košického krematória rozlúčiť stovky ľudí. Čestnú stráž pri truhle obsypanej kvetmi držali hasiči. Ich kolegovia z Hasičskej dychovej hudby Košice, v ktorej Joli pôsobil ako manažér, sprevádzali obrad svojimi skladbami.
Nárek syna Mateja sa niesol obradnou sieňou. Mladý muž sedel počas poslednej rozlúčky so sklonenou hlavou a plakal. Jeho sestra Zuzana utešovala plačúcu mamu Nadeždu a babku.

Najbližšia rodina. Obrovskú bolesť prežíval najmä syn Matej.
Najbližšia rodina. Obrovskú bolesť prežíval najmä syn Matej.
Zdroj: Daniela Pirschelová

Obrad viedla smútočná rečníčka, ktorá vo svojom príhovore predstavila Jozefa ako obetavého a láskavého manžela, otca a dedka, ale aj kolegu, priateľa a kamaráta. "Bol to dobrý človek, ktorý svojím životom a prácou, ktorú vykonával na sto percent, zanechal po sebe hlbokú a nezmazateľnú stopu!"

 

Viac foto TU

Slová plné lásky a úcty

Následne odzneli príhovory zástupcov hasičov, starostu MČ Juh Jaroslava Hlinku, kde Jozef Lipták býval, veľmi emotívny príhovor predniesla starostka sídliska Nad jazerom Lenka Kovačevičová, ktorá slovami o svojom osobnom priateľstve s Jolim dojala prítomných. Priestor dostali aj ďalší rečníci. V závere poslednej rozlúčky si smútiaci uctili pamiatku Jozefa Liptáka minútou ticha. Potom sa spred budovy krematória ozval kvílivý zvuk hasičkých sirén, definitívnou bodkou bola pieseň Mariky Gombitovej Vyznanie.

Článok pokračuje na ďalšej strane. Radnica šokovala, kritika smútiacich hostí...