Seminár sa koná pravidelne už od roku 1987. Témou tohtoročného stretnutia odborníkov bola „Udržateľná mobilita pre potreby obyvateľstva s podtitulom „Doba pre jednoduché a logické riešenia v dopravnej infraštruktúre.

Medzi prednášajúcimi autoritami v oblasti dopravy z Čiech a Slovenska vystúpil, na pozvanie organizátora, aj prof. Ing. Miloš Poliak, Ph.D, ktorý je dekanom Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na Žilinskej univerzite. Témou jeho prednášky bolo predné brzdové svetlo a výsledky predvýskumu z dielne Žilinskej univerzity.

prof. Ing. Miloš Poliak, Ph.D, dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na Žilinskej univerzite
Zdroj: Projekt predné brzdové svetlo

Z dotazníkového prieskumu, ktorý robila Žilinská univerzita totiž vyšli zaujímavé informácie, aj čo sa týka chodcov. Chodci napríklad povedali, že miera neistoty sa im zníži vtedy, ak s vodičom nadviažu očný kontakt. „Stretne sa im pohľad, chodec vie, že ho vodič vidí a vtedy vojde na priechod pre chodcov. No môže byť znížená viditeľnosť, tma a očný kontakt nie je vôbec možný. A práve predné brzdové svetlo nahrádza chýbajúci očný kontakt,“ vysvetlil vo svoje prednáške profesor Miloš Poliak. Situácia sa však mení, ak chodec vidí svietiace zelené predné brzdové svetlo. Vtedy môže s väčšou istotou vstúpiť na vozovku, lebo vodič mu dal signál, že ho zaregistroval.

Ilustračné foto
Zdroj: Projekt predné brzdové svetlo

Keďže prebieha o vlaňajšieho septembra aj testovanie predného brzdového svetla v reálnej premávke v Trenčianskom aj Žilinskom kraji, najmä obyvatelia z týchto oblastí majú bohaté skúsenosti s predným brzdový svetlom, čo dosvedčil aj dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov profesor Miloš Poliak. „Napríklad stredoškoláci poukazujú na to, že ak je priechod pre chodcov cez dva jazdné pruhy, tak jedno vozidlo pred priechodom zastane a druhé ho začne obiehať, tak vznikajú veľmi nebezpečné situácie. A títo žiaci sa už naučili, že počkajú na druhé vozidlo či svieti predné brzdové svetlo, ak nesvieti, tak v takom prípade nevstúpia na priechod pre chodcov,“ prezradil profesor Miloš Poliak. Ako dodal, v meste Žilina ho majú namontované všetky autobusy, takže tam už idú na istotu a neistota sa tak minimalizovala. Pre informáciu, len vlani zomrelo na slovenských priechodoch pre chodcov až dvanásť ľudí.

„Je to jednoduchý, rýchlo aplikovateľný a účinný prvok na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky,“ súhlasí s dekanom Milošom Poliakom ďalší významný odborník v doprave, Ing. Bystrík Bezák, PhD, emeritný profesor na Katedre dopravných služieb na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Práve profesor Bezák bol garantom Bloku III DiD 23 v Mikulove. Ako sa vyjadril, podľa neho by sa bezpečnostný prvok v podobe predného brzdového svetla mal stal súčasťou všetkých vozidiel. „Malo by to byť povinnou výbavou automobilov a to pre jednoznačnú zrozumiteľnosť a rovnaké správanie sa účastníkov v cestnej premávke v spoločnom európskom priestore,“ vysvetlil emeritný profesor Bystrík Bezák. Podľa neho totiž môže istotu pri rozhodovaní v nejasných dopravných situáciách. „Predovšetkým vo vzťahu vodič vs zraniteľní účastníci cestnej premávky, najmä na priechodoch pre peších a cyklistov,“ uzavrel profesor Bystrík Bezák.

Ing. Bystrík Bezák, PhD, emeritný profesor na Katedre dopravných služieb na Stavebnej fakulte STU v Bratislave
Zdroj: Projekt predné brzdové svetlo