Doba sa zmenila a ženy majú tiež úspech hlavne vo svojich rukách a takzvané mäkké zručnosti sú jedným z faktorov, ktoré im na ceste na vrchol môžu výrazne pomôcť.
Stačí ich len rozvinúť.

Dôležitou podmienkou úspechu v dnešnej rýchlo meniacej sa dobe je získanie nových znalostí a zručností. Ľudia sa často zameriavajú na takzvané „hard skills“, čiže zručnosti, vďaka ktorým je možné vykonávať konkrétnu prácu. Sem patrí napríklad znalosť účtovníctva, programovania alebo napríklad aj varenia. Nie menej doležité sú ale aj „soft skills“, medzi ktoré patrí schopnosť komunikácie alebo umenie viesť ľudí. Na ceste k úspechu sa hodia oba tieto dva druhy zručností a preto stojí za to ich rozvíjať.

Existuje samozrejme celá rada ciest k sebazdokonaľovaniu, ale nie všetky sú rovnako efektívne. K tým najvýhodnejším patrí štúdium niektorého z prepracovaných MBA programov.

Dobre zvolená MBA škola vám totižto umožní získať hard skills a rovnako tak aj soft skills.
Narodziel od klasického vysokoškolského štúdia sa sústredí na prehĺbenie a rozšírenie už získaných znalostí, predovšetkým na praktickú využiteľnosť získaných zručností.

Skvelým príkladom je program MBA Managment soft skills známej MBA školy Bussines Institut.
Ide o časovo veľmi flexibilný program, ktorý pod vedením špičkových lektorov, ponúka detailné zoznámenie s tématikou manažerských štýlov, vedeniu ľudí, týmovej spolupráci, riešenie konfliktov, vedenie porad, verbálna a neverbálna komunikácia, osobnostné rozvoje a teóriu vnútorných motívov. Hodí sa pre všetkých manažerov a vedúce pozície, tak aj pre tých, ktorý sa nimi stanú.

Je nutné dodať, že Business Institut ponúka 8 online programov MBA, takže tu okrem „mäkkých znalostí“ možete získať celé know how taktiež v oblasti marketingu a reklamy a v rade daľších. Štúdium je možné absolvovať kombinovanou formou alebo taktiež formou 100% online MBA. V oboch prípadoch pri tom máte k dispozícií špeciálnu študentskú sekciu, kde sú dostupné všetky potrebné študíjné materiály on-line.

Stále váhate?

Možno vás presvedčí Michaela Stehlíková, Purchasing Director v spoločnosti ADLER Czech, ktorá na uvedenej škole absolvovala práve program MBA Managment soft skills:
„V priebehu mojho profesného života som sa dostala na pozíciu, kde my bolo zverených niekoľko podriadených a dodávateľov v Ázií, s ktorými bolo potreba vyjednávať, komunikovať a riadiť ich na profesionálnej úrovni. Práve táto situácia ma motivovala k tomu, aby som začala s MBA štúdiom na Business Inštitúte. Všetky získané poznatky som ihneď aplikovala do praxe. Všetkým štúdium jendoznačne odporúčam.“

Štúdium MBA vám prinesie nie len nové poznatky a kontakty, ale tiež titul MBA, ktorý je vysoko ceneným dokladom manažerských zručností. To u mnohých zamestnávateľov automaticky znamená výrazne lepšiu vyjednávaciu pozíciu a možnosť získať zaujmavejšiu prácu, lepšie finančné ohodnotenie alebo väčšiu ústretovosť pri jednaní o takých pracovných podmienkach, ktoré vám umožnia lepšie zladiť pracovný a súkromný život.