„Je to cielený dokument ktorý zaujme predovšetkým odbornú verejnosť z prostredia Sociálnych Služieb, poskytovateľov a ich zamestnancov, nakoľko ide o pomerne odbornú problematiku. Môže byť pomôcka pre kohokoľvek kto má napríklad babku v takomto zariadení a chcel by si problematiku trochu objasniť.“ ozrejmil nám autor Marek Vician.

Môžete nám nezainteresovaným vysvetliť, čo sú to tie štandardy kvality v sociálnych službách?

Áno, samozrejme. Môžete si to predstaviť ako bodové hodnotenie. Najjednoduchším príkladom, je vlastne taký hotel. Vidíte, že jeden hotel má dve hviezdičky a iný päť. To Vám ukazuje rozdiel v kvalite ich poskytovaných služieb. Podobne je to aj v sociálnych službách, kde sa hodnotí napríklad materiálne vybavenie, či je to nejaká budova alebo to ako často riaditeľ zariadenia posiela personál na školenia a zvyšuje ich odbornosť. Celé je to usporiadané do dvadsaťjeden kritérií a tie sa ešte členia ďalej. Celé to vzniklo za účelom toho aby kvalita sociálnych služieb bola merateľná.

K problematike je veľa literatúry, tá je ale napísaná veľmi komplikovane. Veľa firiem zarába nekresťanské peniaze za odborné školenia, aj keď to niektoré robia pod rúškom kresťanstva (smiech ...). Chcel som na túto problematiku natočiť jednoduchý dokument, ktorý bude zrozumiteľný aj pre personál, aby mohol problematiku pochopiť každý koho sa týka. Práve personál potrebuje tieto pravidlá ovládať a verte že ťažko pracujúca opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb, nemá čas čítať knihy. Potrebuje problematiku pochopiť a práve vizuálne dielo je praktické a obzvlášť vhodné.

Kto s Vami na tomto dokumente spolupracoval?

Hneď na začiatok by som povedal, že ma sklamal prístup ministerstva, ktoré som oficiálne oslovil a jednou vetou mi odpísali, že nemajú záujem. Myslím, že ak občan požiada o nejaké informácie resp. konzultácie ústredný orgán verejnej správy akým ministerstvo je, malo by mu tie informácie poskytnúť. Neskôr sa ukázalo, že to úmyselne bojkotoval človek ktorý tam už nepracuje, aby tým podporil aktivity svojich súkromných firiem. Na druhej strane na Slovensku je veľa odborníkov na oblasť sociálnych služieb, s ktorými sme spolupracovali. Nenahraditeľnou bola Mgr. Zuzana Šeminská ktorá pracovala v minulosti ako manažér kvality. Veľkou osobnosťou s ktorou som veľmi rád spolupracoval bola pani PhDr. Monika Gibalová, PhD. Ktorú možno poznáte ako bývalú poslankyňu Národnej Rady za stranu KDH. Zaujímavé na tom je to že práve ona niekedy tieto zákony v parlamente navrhovala a schvaľovala, dnes pôsobí ako manažér kvality a na plnenie týchto zákonov dohliada. Chcem sa poďakovať za spoluprácu pani Prof. PhDr. Kvetoslave Repkovej, CSc. ktorá je samostatným vedeckým pracovníkom a pani Mgr, Lýdii Brichtovej ktorá je uznávaným odborníkom na problematiku Sociálnych Služieb tiež asistentom a poradcom europoslankyne (L. Ďuriš Nicholsonovej). Vďaka tiež patrí pani Mgr. Anne Ghannamovej, je to predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb, umožnila nám natáčať aj v jej zariadení. Je to bývalá novinárka v minulosti moderovala politickú reláciu SITO a pre mňa bolo cťou ju osobne spoznať. Je tu asi málo priestoru na to aby som každého menoval, spolupracovalo s nami niekoľko poskytovateľov, veľmi ochotne a aktívne nám pomáhali a každý prispel nejakou myšlienkou k tomu aby toto dielo mohlo vzniknúť.

Ilustračné foto
Zdroj: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb a ošetrovateľskej starostlivosti DODS

Ako dlho trvala príprava tohto dokumentu a kde všade ste natáčali?

Uff.. teraz ste ma dostali. Dokument vznikol za viac ako štyri mesiace - fulltime. Tvorili sme to na prelome druhej a tretej vlny pandémie. Veľa vecí sme riešili za pochodu. Pokiaľ, sme si dohodli natáčanie v Trenčíne, z večera do rána sa veci zmenili a my sme museli operatívne hľadať alternatívne riešenia. Natáčalo sa po celom Slovensku, od Bratislavy, Senca, tiež v Šahách či Levoči, Poprade a jedno zariadenie v Leviciach nám mimoriadne pomáhalo, celý personál na čele s pani riaditeľkou za čo im ešte raz ďakujeme preto, že bez nich by to nebolo ono. Dnes, keď chytím v predajni do rúk krásne nové a voňavé DVD ešte vo fólii, predstavím si všetku tú prácu čo sme do toho dali.

Budete sa ešte venovať dokumentárnej činnosti v oblasti sociálnych služieb?

Áno, je to pre mňa blízka téma. Rozhodne som spoznal veľa ľudí ktorí ocenili moju prácu a práve to mi dalo silu a chuť a už aj dnes pripravujem ďalší dokument ktorý snáď bude bude v oblasti Sociálnych Služieb.