Vzdelávanie je jedna z aktivít, ktorú bude každý z nás robiť, či už študujeme alebo pracujeme, či sme starí alebo mladí. Veľa ľudí sa pýta, či prax stačí na to, aby sme sa dostali kariérne alebo manažérsky vyššie. V dnešnej dobe to bohužiaľ nestačí.

Nový trend vzdelávania nesie názov MBA (Master of Business Administration). Ak nechcete stagnovať, tak je to presne to, čo potrebujete. Výborne sa tomuto trendu prispôsobila vzdelávacia inštitúcia Business Institut, ktorá je na trhu od roku 2009 a patrí medzi špičku na českom a slovenskom trhu. Štúdium prebieha kombinovanou formou, trvá 1 rok a je plne uznateľné v slovenskom jazyku. Lektorský tím sa skladá z absolútnej špičky odborníkov z praxe, ktorí svoje prakticky podkuté poznatky odovzdávajú študentom rok čo rok. Vďaka tomu, je štúdium MBA úzko prepojené s praxou.

Najobľúbenejším manažérskym programom je MBA Management, organizácia a riadenie. Časovo flexibilný a špeciálne navrhnutý študijný program pre manažérov, ktorých obohacuje o teoretické znalosti a praktické zručnosti využiteľné k riadeniu podniku, alebo kariérnemu postupu. Študenti sa naučia určovať strategické ciele organizácie, analyzovať a optimalizovať procesy a vytvárať reprezentatívnu identitu a image ich podnikania. K štúdiu dostanú prístup do študentskej sekcie, kde majú k dispozícií online knižnicu s vyše 4200 titulmi nápomocným k štúdiu od spoločnosti GRADA. Nájdu tam prezentácie, prednášky lektorov a všetky ostatné materiály, ktoré sú pre nich nápomocné a informácie, ktoré potrebujú poznať. V študentskej sekcií majú možnosť komunikovať s lektormi, študijným oddelením, hlásiť sa na semináre či iné lektorské stretnutia, organizované Business Institutom nad rámec štúdia. Odovzdávať postupové práce, taktiež nie je problém. Vďaka tomu je štúdium omnoho pohodlnejšie.

Záujemcovia neskladajú žiadne prijímacie skúšky. Potrebné k prijatiu je doložiť doklad o ukončení VŠ alebo relevantnú prax v odbore. Štúdium je zakončené napísaním záverečnej práce a následnou obhajobou. Business Institutu záleží na svojich študentoch a zároveň chápe, rôzne životné situácie a preto je otvorený možnosti zaplatiť štúdium v splátkach. Stačí sa skontaktovať so študijným oddelením a dohodnúť sa na podmienkach. Prekážky v štúdiu na Business Insitut neexistujú. Záujem o štúdium sa neustále stupňuje a ak chcete študovať už najbližšom cykle treba sa poponáhľať, aby ste si zarezervovali svoje miesto. Novy cyklus začína už v októbri. Flexibilné a pohodlné štúdium, ktoré vás posunie na úplne iný level vo všetkých smeroch. Vyplnenie prihlášky je veľmi interaktívne a netrvá ani 2 minúty. Miesta v cykle sa rýchlo míňajú. Neváhajte a vyplňte svoju prihlášku k MBA štúdiu už dnes.