Program Zelené oázy preto aj v ďalšom ročníku rozdá granty prednostne na výsadbu stromov. O financovanie zelených komunitných projektov môžu žiadať obce, mestá, neziskové organizácie, školy a komunitné centrá spolu s dobrovoľníkmi. V 16. ročníku grantového programu Slovnaftu a Nadácie Ekopolis si najlepšie komunitné enviro-projekty rozdelia 60 000 eur.

Založiť komunitnú záhradu, vyčistiť potok

Tento ročník programu Zelené oázy má podtitul Stromy medzi nami. Podporí výsadbu stromov na uliciach, ale tiež medzi jednotlivými mestskými časťami a obcami. Veľkú šancu na získanie grantu má výsadba stromov lemujúcich cesty, ktoré vedú k rekreačným areálom či turisticky zaujímavým miestam a výsadba stromov ako živých koridorov, ktoré spájajú izolované ostrovčeky zelene a podporujú lokálnu rastlinnú aj živočíšnu rozmanitosť.
O grant sa môžu uchádzať aj iné zelené nápady. Založenie komunitnej záhrady, vyčistenie jazier, potokov alebo riek, zlepšenie náučných trás a chodníkov, vybudovanie priestoru na chov malých hospodárskych zvierat a včiel, ale aj ďalšie spôsoby pomoci prírode najmä v mestskom prostredí – to všetko má šancu na grant.

Ak sa projekt dostane medzi najlepšie, jeho autori môžu konať už na jar 2022. Výzva na podávanie projektov je otvorená do 17. januára 2022. Všetky informácie a formulár žiadosti sú dostupné na www.oazy.sk.

čistenie Klátovského ramena
Zdroj: Slovnaft

Inšpirácie zo Žiliny či Zálesia

Predošlý 15. ročník programu podporil po celom Slovensku dvadsať skvelých nápadov a zelených riešení, ktoré sa realizovali tento rok. Najväčšou akciou bolo čistenie brehu Klátovského ramena na Malom Dunaji. Vyše 450 dobrovoľníkov vyzbieralo na približne 20-kilometrovom úseku brehov tejto rieky desať ton odpadu. V Žiline pod estakádou vzniká v spustnutom priestore zelený Park Frambor. Dobrovoľníci tam intenzívne pracujú na záchrane prírodného prostredia s prameňmi pitnej vody a mokraďami. Dobrovoľníkom zo Zálesia pri Bratislave sa podarilo zasadiť popri plánovanej cyklotrase 130 ovocných stromov a v Žiari nad Hronom vzniká ekologické komunitné centrum Búda. V spolupráci s mestskou samosprávou dobrovoľníci zrevitalizovali aj blízky vnútroblok. Zasadili stromy a kríky ako živý plot, založili kvitnúcu lúku a zo starého pieskoviska vytvorili voňavé komunitné Bylinkovisko.

Zelené oázy

„Podporíme žiadateľov o grant najmä vo výsadbe stromov. Je to dlhoveké opatrenie na zadržiavanie vody v krajine, udržovanie správnej mikroklímy a podporu rozmanitosti života. Stromoradia a aleje prepájajú miesta, lokality a symbolizujú medziľudskú spoluprácu, spolupatričnosť a priateľstvo.“

Ľubica Štúberová, manažérka programu Zelené oázy z Nadácie Ekopolis

 

„Program Zelené oázy má za uplynulých pätnásť rokov na svojom konte vyše 350 zelených projektov, ktoré sa stali skutočnosťou. Sú to nové alebo obnovené zelené miesta po celom Slovensku. Pridanou hodnotou Zelených oáz je, že prispeli k pekným vzťahom v rámci lokálnych komunít, ktoré sú ich tvorcami.“

Anton Molnár, riaditeľ Komunikácie SLOVNAFT, a.s.

Ekologické centrum BÚDA v Žiari nad Hronom
Zdroj: Slovnaft