Z medzinárodných štúdií vyplýva, že pri nakupovaní sme často impulzívni a doba, ktorú strávime výberom jednej potraviny, sa rádovo udáva v sekundách. Hlavné slovo má u nás stále cena a chuť.

„Zaujímavé pritom je, že až 86 % respondentov v našom prieskume uviedlo, že je pre nich dôležité alebo veľmi dôležité zdravé stravovanie,“ dodáva doc. Ing. Radovan Savov, PhD., prodekan Fakulty ekonomiky a manažmentu, SPU Nitra.

Ilustračné foto
Zdroj: Kaufland

Tretina opýtaných by upravila svoj nákup podľa údajov na obale

Práve na nákupné správanie Slovákov sa zameral aj nedávny prieskum, ktorý iniciovala Pro Nutri-Score Aliancia v spolupráci s Laboratóriom spotrebiteľských štúdií na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. Zapojila sa do neho tisícka Slovákov vo veku od 18 do 70 rokov s reprezentatívnym zastúpením na celom Slovensku. Jednou z jeho hlavných úloh bolo zistenie, či umiestnenie Nutri-Score na prednej strane obalu potravín ovplyvní naše nákupné správanie a do akej miery.

V prieskume si mali respondenti vybrať z troch kategórií produktov, ktoré boli bez nutričného označenia na prednej strane obalu, a následne s označením Nutri-Score. „Vo všetkých kategóriách sa v prípade označenia Nutri-Score na obale správali spotrebitelia zodpovednejšie k svojmu zdraviu a siahali po produktoch s lepšou výživovou hodnotou,“ potvrdzuje doc. Savov.

Ilustračné foto
Zdroj: Kaufland

Výsledky hovoria jasne. Až o 32,6 % viac respondentov zmenilo svoje rozhodnutie v prospech pozitívnejšie vyváženejšej potraviny, ak tam bolo uvedené označenie Nutri-Score. Navyše, zúčastnení vďaka farebnému rozlíšeniu a stupnici písmen od A po E lepšie rozumeli nutričnej kvalite zvolenej potraviny, než bez uvedenia tohto označenia.

Nájdete ho aj v Kauflande

Kaufland používa Nutri-Score ako jeden z prvých predajcov potravín na Slovensku pri produktoch svojich privátnych značiek. „Naše výrobky postupne označujeme Nutri-Score, ktoré sa vo svete osvedčilo ako veľmi prehľadné a ľahko pochopiteľné“, hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovensko.

Ilustračné foto
Zdroj: Kaufland

„Logo Nutri-Score na prednej strane obalov potravín poskytuje ľahko zrozumiteľné informácie o celkovej výživovej kvalite výrobkov. Spotrebiteľ môže porovnávať výrobky a nasmerovať svoj výber na potraviny s priaznivejšou hodnotou,“ vysvetľuje MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH.

MUDr. Fábryová, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie
Zdroj: Kaufland

„Potraviny, ktoré sa nachádzajú v zelenej časti spektra, by mali tvoriť podstatnú zložku našej stravy, pri potravinách na opačnom konci by sme si mali dávať pozor, konzumovať ich menej často a všimnúť si podrobnejšie, ktoré zložky obsahujú. Niekde to môže byť viac soli, inde zasa väčšie množstvo napríklad nasýtených mastných kyselín či jednoduchých sacharidov,“ dodáva odborníčka.

Výsledky spomínaného prieskumu potvrdzujú skúsenosti z iných európskych krajín, že umiestenie Nutri-Score na prednej strane obalu zákazníkov jednoznačne motivuje k výberu nutrične vyváženejších potravín, čím ich prirodzene vedie k zdravšiemu stravovaniu.