Vybrať si partnera pre vzdelávanie je v dnešnej dobe veľmi náročné. Svoje brány vzdelávania otvára množstvo inštitúcií, no len málo z nich poskytuje svojím záujemcom o štúdium MBA komplexný a kompletný balík štúdia, ktorý zahŕňa: kvalitné vzdelanie, benefity a pohodlie, ktoré študent k svojmu vzdelaniu potrebuje. Obzvlášť v dnešnej dobe, kedy je spoločnosť náročná. Titulu MBA sa dostáva čoraz väčšia pozornosť. Oceniteľnosť a potrebu tohto titulu potvrdzuje 90 % HR manažérov. Toto vzdelanie výrazne pomôže komukoľvek, kto chce dobre riadiť svoju spoločnosť. Ktokoľvek chce byť dobrým a efektívnym vodcom potrebuje vedieť viac ako len teoretické základy. Potrebuje praktické poznatky, ktoré otvoria myseľ a nakopnú podnikanie želateľným smerom.

Poznatky z praxe sú zároveň pilierom, na ktorom stavia a poskytuje svoje štúdium MBA European School of Bussiness & Management (ESBM). Už od svojho počiatku pôsobenia na trhu ESBM poskytuje komplexné vzdelávanie v manažérskych programoch MBA, DBA a LLM. K dominantnému postaveniu na trhu pridáva aj fakt, že v manažérskom programe MBA z počiatočných 8 špecializovaných programov rozšírili a zvýšili svoj rozhľad až na 19 MBA špecializácií, čo tvorí bohaté možnosti vzdelávania. Kvalitu štúdia dopĺňa skutočnosť, že od samého začiatku majú nastavené vysoké štandardy a medzi ich študentov patria kvalifikovaní ľudia z veľmi širokého spektra profesií.

ESBM ponúka svojím študentom možnosť študovať online. Takže študovať a zlepšovať sa môžete vo svojom voľnom čase. Štúdium MBA online na ESBM je kombináciou online výučby, ktorá obsahuje formu vzdelávania takzvaný E-learning a taktiež aj interaktívne semináre, ktoré sa konajú iba v sobotu a to 4 krát počas štúdia. Na výber je hneď z niekoľkých termínov, takže si môžete vybrať a štúdium je flexibilné. E-learningový portál vás bude sprevádzať po celú dobu vášho štúdia. Nájdete v ňom informácie o prednáškach, študijné materiály, harmonogramy prednášok a všetky potrebné informácie, čo maximalizuje pohodlie a dostupnosť informácií. To však nie je všetko. Ďalej tam môžete nájsť videá a prezentácie k štúdiu. Prostredníctvom E-learningovej platformy je počas štúdia zabezpečená pohodlná komunikácia s lektormi, kolegami, či študijným oddelením. Môžete odovzdávať seminárne a záverečné práce, prihlasovať sa na prezentačnú časť vyučovania alebo iné odborné workshopy, ktoré vás posunú o level vyššie od konkurencie. Pokrok vyššie od konkurencie znamená zvýšenie vášho mzdového ohodnotenia a lepší život. Ďalšou z výhod, ktoré poskytuje ESBM je online knižnica od vydavateľstva Grada, ktorá je zadarmo.

Prihlásiť sa k štúdiu na ESBM je možné kedykoľvek počas roka. Neváhajte a investujte svoj voľný najlepšie a najväčšou návratnosťou. Tento fakt potvrdzujú absolventi a dnes už držitelia MBA titulu od ESBM.

Vraví sa, že najlepšia investícia je do samého seba a do sebavzdelávania. Investovať svoj čas efektívne s vyhliadkou návratností investície môžete do štúdia MBA. Poznatky získané vzdelávaním a praxou sú také, ktoré vám nikdy nikto nevezme.