Omikron bol prvýkrát izolovaný v Juhoafrickej republike a má niekoľko mutácií, ktoré môžu mať vplyv na jeho šíriteľnosť a závažnosť ochorenia, ktoré spôsobuje. Spike proteín, ktorý je zodpovedný za prienik vírusovej častice do bunky, totižto obsahuje v prípade Omikronu až 30 pozmenených častí. Všetky varianty Covid-19, vrátane celosvetovo dominantného variantu Delta môžu spôsobiť vážne ochorenie alebo smrť. Prevencia a ochrana proti koronavírusu je v tomto prípade kľúčová.

Za účinných bojovníkov proti koronavírusu sa považujú polyfenoly, ktoré majú na vírus inhibičný účinok. Tieto látky nájdeme napríklad v ústnych a nosových sprejoch VIROSTOP. Zlúčeniny obsiahnuté v sprejoch ochraňujú sliznicu človeka a zabránia prechodu nebezpečných častí vírusu ďalej do organizmu.

„Polyfenoly sa viažu na „spike protein“ vírusu. Väzba je založená na fyzikálno-chemickej povrchovej väzbe súvisiacej s elektrickým nábojom polyfenolov. Väzba je najsilnejšia proti tej časti hrotového proteínu, ktorá sa nachádza na spojnici dvoch podjednotiek, a ktorá pomáha vírusu vstúpiť do hostiteľskej bunky. Táto oblasť obsahuje sekvenciu podobnú viacsýtnym aminokyselinám. Na základe doterajších poznatkov, sa jedná o veľmi konzervatívnu proteínovú oblasť a vírusové mutácie na tomto mieste neprebiehajú. Na základe tohto sa predpokladá, že prípravok inhibuje aj mutantné vírusy, pretože mutácia tejto proteínovej oblasti by vytvorila neinfekčné virióny, čo by malo za následok vyhynutie vírusu,“ uviedol Dr. István Jankovics.

Tieto tvrdenia boli podporené, potvrdené a preukázané in vitro štúdiami vykonanými na variante objavenom vo Wu-chane, britskom alfa variante a indickom delta variante. VIROSTOP je liek na chrípku a zároveň jedinou zdravotníckou pomôckou, ktorej účinky boli potvrdené klinickou štúdiou na pacientoch.