Nové partnerstvo sa zameriava najmä na to podstatné a tým sú deti a ich rozvoj. V Nadácii REDOX si uvedomujú že, dlhodobé a trvalé zmeny k zodpovednejšiemu prístupu spoločnosti k ochrane životného prostredia a odpadom je najlepšie vytvárať vo forme návyku už u detí v školskom veku. V O2 Športovej akadémii Mateja Tótha sú si vedomí že, pohyb a športovanie robí ľudí šťastnejšími a zdravšími. Deti učia systematicky a správne športovať, mať z pohybu radosť, ktorá trvá do dospelosti.

Ilustračné foto.
Zdroj: O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Učenie a pohyb hrou. Moderný prístup k vzdelávaniu.
O2 Športová akadémia Mateja Tótha v spolupráci s Nadáciou REDOX, pripravuje interaktívne športové hry pre deti o správnej separácii odpadu o tom, ako zálohovať odpady a čo je to kuchynský odpad. Všetko zábavnou, interaktívnou formou so zameraním na všeobecné pohybové schopnosti detí a ich vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia. Realizovať sa budú sa prostredníctvom cvičení vo forme súťaží a hier. „Našim cieľom v Nadácii REDOX je podporovať environmentálne aktivity, ktoré pomáhajú spoločnosti a upozorňujú na budúce problémy a výzvy. Deti sú naša budúcnosť. Učiť a rozvíjať sa formou hier a zároveň ich vzdelávať je najlepšia kombinácia akú si pre deti môžeme priať. Snažíme sa vždy prísť s niečím novým a aktuálnym. Téma ochrany životného prostredia bude každý rok naberať na význame. Ak začneme skoro, už v školskom veku u našich detí, máme z polovice vyhrané. Ďakujeme Akadémii Mateja Tótha, že sa rozhodla prijať našu výzvu na tvorbu hier, ktoré rozvíjajú športového ducha a pestujú zodpovednosť voči životnému prostrediu u detí“, dopĺňa JUDr. Roman Malček, zakladateľ spoločnosti REDOX a nadácie REDOX. „ V O2 Športovej akadémii Matej Tótha využívame najnovšie poznatky zo športovej prípravy detí. Vedieme deti k vytvoreniu si vzťahu k športu a zdravému životnému štýlu. Preto sme výzvu Nadácie REDOX s nadšením priali a tešíme sa keď predstavíme prvé aktivity pre deti z dielnej našej Akadémie.“, dopĺňa Mária Bedleková, riaditeľka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha.

Ilustračné foto.
Zdroj: O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Podpora mestského atletického klubu aj Petry Vlhovej
V roku 2019 založil Nadáciu REDOX zakladateľ spoločnosti REDOX, s.r.o. JUDr. Roman Malček, ako nadáciu ktorá združuje všetky humanitárne a dobročinné aktivity skupiny REDOX. Spoločnosť je známa dlhoročnou podporou mestského atletického klubu MAC REDOX Lučenec, organizácie Upracme Slovensko, podporou ochrany včiel a v minulosti aj podporou klubu Redox Prustl GP . V súčasnosti je REDOX hrdým partnerom Petry Vlhovej. Partnerstvo Nadácie REDOX a O2 Športovej akadémie Mateja Tótha považuje Nadácia za dôležitý krok ku zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti.

Roman Malček
Zdroj: O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Nadácia REDOX sústreďuje všetky humanitné a dobročinné aktivity skupiny REDOX. Cieľom je podporovať aktivity orientované hlavne na oblasť ochrany životného prostredia, podporu zodpovedného prístupu k odpadom a zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti.