Beata Lasky mala podľa historických prameňov nasmerované k Zelenému plesu v Doline Bielej vody. Chamtivý manžel však vyhlásil, že výlet bol nemravný a neprípustný, a využil ho ako zámienku na uväznenie. Beatu uväznil vo veži s dvomi okienkami, jedným jej podávali jedlo a cez druhé mala výhľad na Tatry. Zrejme aby nezabudla, prečo je v domácom väzení.

Kým Beata trávila roky v hladomorni, jej o 20 rokov mladší manžel, ktorý si vtedy 50-ročnú Beatu vzal zjavne najmä pre majetok, podnikol cestu po Európe. Beatino utrpenie ukončil až ďalší majiteľ hradu – Ján Rueber.


VÝHĽAD Z TEMNICE: Okno nasmerované na Vysoké Tatry.
Foto: STANISLAVA VDOVCOVÁ

Archív svedčí

Beata Lasky prišla na Kežmarský hrad v máji roku 1565, keď sa po smrti svojho prvého manžela – magnáta Iľju Ostrogského, vydala za vtedajšieho majiteľa Kežmarku Poliaka Alberta Laskyho. „V archívoch sa našli doklady k tomu, že tú túru do Tatier skutočne podnikla,“ dozvedáme sa od riaditeľky kežmarského múzea Eriky Cintulovej. Návštevníci hradu majú aj teraz možnosť nahliadnuť do priestorov, kde Beata strávila 6 rokov svojho života.

Zaujímavosťou je, že Beatina dcéra Helška, ktorú mala z manželstva s Iľjom, mala podobný osud. Helšku ako 20-ročnú do hradnej veže v Poľsku uväznil na 14 rokov manžel Lukáš Górze. Bol to tres, že sa krásna Helška druhýkrát vydala, lebo jej matka Beata nepovažovala sobáš s Lukášom za platný, kedže bol bez jej súhlasu. Lukáš okrem toho, že Helšku väznil, jej na tvár založil železnú masku, v ktorej chodila na sväté omše do Szamotulského kostola podzemnou chodbou.