Nad projektom, ktorý organizuje nezisková organizácia s názvom Deťom s rakovinou v spolupráci s Klinikou detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice poliklinikou v Bratislave, prevzal záštitu prezident Andrej Kiska.

Nemocnica i nová nezisková organizácia odštartovali Týždeň deťom s  rakovinou v medzinárodný Deň detskej rakoviny (Childhood Cancer Day).

Pretože toto ochorenie u detí je Na Slovensku podľa organizátorov stále tabuizované, členovia neziskovej organizácie chcú meniť vnímanie tejto témy v spoločnosti aj prostredníctvom podujatí pre verejnosť.

"Všade na  svete sa toto ochorenie pomenúva priamo – rakovina. U nás sa používa pojem onkologické ochorenie a deti často nevedia, čo to cudzie slovo znamená. Možno aj my dospelí sa niekedy skrývame za slovo onkologický, pretože nám často robí problém pomenovať veci pravým menom. Svet sa otvára a je čas pomenovať veci tak, ako sú,“ povedala prednostka Detskej hematológie a onkológie DFNsP a predsedníčka Správnej rady Deťom s  rakovinou Alexandra Kolenová.

Treba inovovať a modernizovať

Ročne na Slovensku ochorie na onkologické diagnózy okolo 150 detí. Ich rodiny často potrebujú pomoc, a to nielen materiálnu, finančnú alebo psychologickú.

„Liečba trvá šesť a viac mesiacov, pričom väčšinu času jeden rodič trávi s dieťaťom v nemocnici a v domácom prostredí, zatiaľ čo ten druhý sa musí starať o obživu rodiny. Sú v zložitej situácii a my im chceme pomáhať,“ konštatovala riaditeľka organizácie Deťom s  rakovinou Katarína Kopper.

Okrem adresnej pomoci rodinám je nevyhnutné aj neustále inovovanie a modernizovanie prostredia, v ktorom sa deti liečia.

„Chceme pacientom zvýšiť štandard liečby vybudovaním intermediárnych a intenzívnych jednotiek pre tie deti, ktoré sú najviac ohrozené a vyžadujú si špeciálne režimy sledovania, monitorovania a  zvýšeného hygienického štandardu. Budú to jednolôžkové izby, aby každá rodina bola so svojím dieťaťom sama,“ vysvetlila Kolenová, podľa ktorej organizácia sa bude snažiť aj o to, aby deti, ktorým to zdravotný stav umožňuje, boli počas dlhodobej liečby čo najviac doma.

Zdravotné sestry by chodili za nimi a chemoterapia sa podávala v ambulancii, ktorú je potrebné ešte dobudovať. Pre rodiny z ďalekých miest plánuje v  budúcnosti organizácia vybudovať ubytovanie v blízkosti nemocnice.

Nemocnica snahu podporuje

DFNsP Bratislava sa pripája k snahe organizácie Deťom s rakovinou n.o. 

"Posolstvo Týždňa deťom s rakovinou, z ktorého, verím, že sa stane tradícia, ktorá sa postupne z našej kliniky rozšíri na celé Slovensko, je ďaleko širšie ako len samotné aktivity pre deti s rakovinou. Tieto deti potrebujú pozornosť celej spoločnosti, potrebujú byť vnímané ako jej plnohodnotní členovia. Pomoc potrebujú tiež rodiny týchto detí. Je toho veľa, čo im musíme dať a tiež je veľa toho, čo sa musíme od nich naučiť," povedal Ladislav Kužela, riaditeľ DFNsP Bratislava.

Organizácia Deťom s rakovinou n.o. sa uchádza o členstvo v medzinárodnej Childhood Cancer International, ktorá celosvetovo zastupuje rodiny zasiahnuté detskou rakovinou.

V celom svete to funguje tak, že rodičia, ktorí prešli touto cestou, pomáhajú rodičom, ktorí na tejto ceste práve sú.
www.detomsrakovinou.sk

Číslo účtu: IBAN: SK94 0200 0000 0036 0736 6854, BIC kód: SUBASKBX

Program Týždňa deťom s rakovinou

PROGRAM PODUJATIA
15. 2. – 20. 2. 2016

PONDELOK

11.00 Tlačová konferencia (v priestoroch DFNsP) – deň detí s rakovinou (Childhood Cancer Day), predstavenie podujatia,

kampane "Týždeň deťom s rakovinou" a hymny detí liečiacich sa na rakovinu (autorka a speváčka Sima Martausová)

15. 00 Program na klinike – husľové kvarteto ZUŠ Vrbenského, Bratislava

16. 00 Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci pre deti s rakovinou

19.00 Silent Rhapsody (divadelné predstavenie), divadlo Astorka, Bratislava

UTOROK

15.00 Program na klinike – Clown doctors deťom s rakovinou (o. z. Červený nos)

18.00 Spomienková slávnosť a benefičný koncert v Katedrále sv. Martina (účinkujúci: Miroslav Dvorský, Dušan Jamrich, Spevácky zbor Apollo – diriguje Milan Kolena)

19.00 Korben Dallas deťom s rakovinou, Klub Unique, Bratislava

STREDA

15.00 Program na klinike – Kúzelník deťom s rakovinou: Kúzelný svet snehovej vločky

ŠTVRTOK

15.00 Program na klinike – Športovci deťom s rakovinou. Stretnutie so známymi športovcami Jánom Muchom, Robom Vitekom, Tomim Kidom Kovácsom, barmanská šou

PIATOK

15.00 Program na klinike – Herci deťom s rakovinou: Zuzana Šebová a Michal Kubovčík

SOBOTA

16.00 Umelci deťom s rakovinou v OC Bory Mall, Bratislava. Moderuje Adela Banášová, účinkujú: Veľkí herci malým deťom, Emma Drobná, La Gioia, Sima Martausová