Žena ochoreniu podľahla 16. marca v juhočínskej provincii Kuang-tung. Nákaza sa u nej prejavila 22. februára a hospitalizovali ju 2. marca.

WHO dodala, že pacientka trpela viacerými sprievodnými ochoreniami a pred prejavom ochorenia prišla do kontaktu s hydinou a vtáctvom. Nákazu a ani príznaky sa nepotvrdili u žiadnych blízkych kontaktov tejto ženy.

Stále nie je jasné, čo bolo presným pôvodcom ochorenia a ako sa tento vírus spája s inými vírusmi vtáčej chrípky.

Vírus vtáčej chrípky H3N8 po prvý raz zaznamenali u vodného vtáctva v USA v roku 2002. Nakaziť sa ním môžu aj kone, psy či tulene. Prenos na človeka po prvý raz potvrdili vlani v apríli a v máji v Číne.

Jedna z týchto nakazených osôb mala ťažký priebeh ochorenia, druhá mala mierne príznaky. Obe osoby sa podľa WHO pravdepodobne nakazili priamym alebo nepriamym kontaktom s infikovanou hydinou.

"Zdá sa, že tento vírus nemá schopnosť ľahko sa šíriť z osoby na osobu a preto je riziko šírenia medzi ľuďmi na národnej, regionálnej i medzinárodnej úrovni považované za nízke," uviedla WHO. Zdôraznila však potrebu celosvetovo sledovať virologické, epidemiologické a klinické zmeny spojené so šírením tohto vírusu.