Útokom na priehradu sa "odhaľuje nový rozmer ruských zverstiev", ktorý môže predstavovať porušenie medzinárodného práva, najmä humanitárneho. Záplavy v povodí rieky Dneper ohrozujú životy státisícov civilistov v približne 80 obciach vrátane mesta Cherson, čo výrazne zhoršuje už aj tak zúfalú humanitárnu situáciu v tejto oblasti, upozornili predstavitelia EK.

"Pokles hladiny vody v priehrade môže mať tiež vplyv na Záporožskú jadrovú elektráreň, ktorá čerpá z priehrady vodu na chladenie reaktorov," upozornili Borrell a Lenarčič.

Takéto konanie je "nezodpovedné a neakceptovateľné" a podľa nich týmto "zúfalým činom" Rusko pokračuje v bezohľadnom ohrozovaní riadneho fungovanie bezpečnostných systémov ZAES a koná v jasnom rozpore s rezolúciami Rady guvernérov a Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ako aj s piatimi zásadami generálneho riaditeľa MAAE na zaistenie jadrovej bezpečnosti a ochrany v elektrárni.

EÚ ukrajinským orgánom ponúkla okamžitú pomoc v prípade potreby. Ukrajina môže požiadať o pomoc v rámci mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany (UCPM). "Sme pripravení riešiť akékoľvek bezprostredné potreby, vrátane poskytnutia potravín a pitnej vody," odkázali Borrell a Lenarčič.

Útoky na kritickú civilnú infraštruktúru môžu byť zaradené medzi vojnové zločiny a EÚ je odhodlaná zabezpečiť, aby v súlade s medzinárodným právom bola vyvodená zodpovednosť voči všetkým páchateľom vojnových zločinov a iných obzvlášť závažných zločinov.

ŠOKUJÚCE vyjadrenie generálneho tajomníka OSN Antónioa Guterresa

Článok pokračuje na ďalšej strane >>>