Pápež označil homosexualitu za hriech, ale neskôr pripustil, že jeho vyjadrenia počas rozhovoru mohli byť pochopené zle. "Keď som povedal, že je to hriech, jednoducho som hovoril o učení katolíckej cirkvi o morálke, ktoré hovorí, že každý sexuálny akt mimo manželstva je hriechom," napísal František otcovi Jamesovi Martinovi, ktorý edituje katolícku publikáciu.

"Samozrejme, treba zvážiť okolnosti, ktoré môžu znížiť alebo odstrániť vinu," dodáva. James Martin, jezuitský kňaz z USA, zverejnil pápežov list v katolíckom časopise Outreach, ktorý je určený pre lesby, gejov, bisexuálov, transrodových a queer čitateľov. Pápež vysvetlil, že išlo o verbálny rozhovor a že je "pochopiteľné", ak sa v prepise niektoré nuansy stratili.

Vo svojom liste napísanom v španielčine František zdôraznil, že pre neho homosexualita nie je trestným činom. "Každému, kto chce kriminalizovať homosexualitu, by som povedal, že sa mýli," uviedol.