Uznesenie schválilo 459 poslancov, proti sa vyslovilo 147 a 58 sa zdržalo hlasovania. Legislatívna úprava prijatá maďarským parlamentom predstavuje podľa rezolúcie jasné porušenie základných práv zakotvených v Charte základných práv a v zmluvách EÚ, ako aj právnych predpisov Únie o vnútornom trhu.

Prijatie nového maďarského zákona nie je podľa poslancov ojedinelým prípadom, ale "skôr ďalším úmyselným a vopred plánovaným príkladom postupného podkopávania základných práv v Maďarsku", kde sa štátom podporovaná fóbia voči LGBTIQ komunite a dezinformačné kampane stali nástrojmi politickej cenzúry.

Toto porušovanie ľudských práv je súčasťou širšieho politického programu zameraného na rozklad demokracie a právneho štátu vrátane slobody médií, a preto by sa malo považovať za systematické porušovanie hodnôt EÚ.
EP vyzval Európsku komisiu, aby voči Maďarsku okamžite iniciovala zrýchlené konanie o porušení povinnosti.

Poslanci tiež očakávajú, že exekutíva EÚ v prípade potreby využije všetky procesné nástroje Súdneho dvora EÚ vrátane žiadosti o dočasné opatrenia spojené so sankciami za ich nedodržiavanie. Ostro kritizovaný zákon o ochrane pred pedofíliou, ktorý maďarský parlament schválil 15. júna, bol rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi rozšírený aj o zákaz propagácie sexuálnych menšín medzi mladými ľuďmi.

Zákon stanovuje, že mladí ľudia do 18 rokov nesmú byť v školách vystavovaní "pornografickému obsahu" alebo akémukoľvek obsahu, ktorý podľa maďarskej vládnej strany "podporuje zmenu pohlavia a homosexualitu".

Slovenskí poslanci EP hlasovali za i proti uzneseniu

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Štrasburgu "dôrazne odsúdili" nový maďarský zákon namierený proti osobám patriacim do LGBTIQ komunity, ako aj rozklad demokracie a právneho štátu v Maďarsku. Na hlasovaní o nelegislatívnom uznesení sa zúčastnilo 11 zo 14 slovenských europoslancov, šiesti boli za, traja proti a dvaja sa zdržali.

V slovenskom tábore uznesenie podporili všetci traja liberálni poslanci zo skupiny Obnovme Európu (RE) Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá), Martin Hojsík a Michal Šimečka (obaja PS), ako aj poslanci zo skupiny Európskej ľudovej strany (EPP) Vladimír Bilčík a Michal Wiezik (obaja SPOLU).

Článok pokračuje na ďalšej strane.