V Bratislave v utorok ráno zomrel akademický maliar Jozef Bubák. Verejnosti je známy ako autor výtvarných návrhov prvej emisie slovenských bankoviek z roku 1993.

Jozef Bubák sa narodil 23. apríla 1950 v Komárne. V rodnom meste študoval na  ľudovej škole umenia, v rokoch 1969 až 1975 pokračoval v štúdiu na  Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave.

Žil a  tvoril v Bratislave, od roku 1978 prevažne v slobodnom povolaní. Krátko pôsobil ako pedagóg a neskôr ako externý pedagóg na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT) v Bratislave.

Nástenná maľba

Okrem návrhov slovenských bankoviek je autorom viacerých monumentálnych diel. K jeho najvýznamnejším dielam patrí nástenná maľba pre Národný onkologický ústav na bratislavských Kramároch.

Venoval sa aj maľovaniu portrétov, scenáristike, choreografii a réžii moderného baletného tanca.

V rokoch 1985 až 1991 pracoval na koncepcii a realizácii syntetického divadla s baletným súborom Slovenského národného divadla (SND) v  Bratislave, Janáčkovým divadlom v Brne a v roku 1991 bol spoluzakladateľom New ballet Brno. Počas tohto obdobia zrealizoval 10 inscenácií ako režisér, libretista, scénograf a kostymér.

Syntézu pohybu, výtvarného umenia a hudby prezentoval na vernisážach svojich výstav. Svoje diela vystavoval na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica) aj v  zahraničí, v Kieli (Nemecko), Viedni (Rakúsko), Londýne (Veľká Británia).